👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی واژه رحمت قرآن و نقد دیدگاه‌های مفسران

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسی واژه رحمت قرآن و نقد دیدگاه‌های مفسران

عنوان: بررسی واژه رحمت قرآن و نقد دیدگاه‌های مفسران

قالب: Word

تعداد صفحات: 14

چکیده

قرآن معجزه جاویدان الهی بر ختم رسل و حضرت محمد بن ‌عبدالله (ص) است که دارای بطون است وضع و به ژرفای آن جز پروردگار عالم و معصومین علیهم‌السلام که متصل به لقب روبی کند، کسی مطلع نیست و با این حال کتابی است که از طرف خدای متعال برای هدایت و تکامل بندگانش نازل گردیده است. بنابراین قرآن موهبتی نجات دهنده است که باید در آن تدبر و تأمل کرد و هر کسی به میزان تلاش و سعی‌اش از این کتاب زندگی ساز بهره‌مند خواهد شد. بنابراین در این مقاله بر آن شدیم که واژه «رحمت» را بررسی نماییم که از طرفی از واژگان کلیدی قرآن کریم است که دارای کاربرد زیاد و از طرف دیگر برخوردار از اهمیت مضمونی است. از این جهت که شروع این نوشتار در شب وفات کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه «سلام‌الله علیها» آغاز گردید، با تضرع و التماس از ساحت مقدسش امیدوارم که این تلاش قرآنی را (هر چند با بضاعت علمی ناچیز) از این حقیر پذیرا باشند.

واژه‌های کلیدی: بررسی واژه‌های مأخوذ از (ر-ح-م) راحم، ارحم، مرحمه، رحمت، رحمان، رحیم

👇محصولات تصادفی👇

حل تمرین کتاب فیزیک هالیدی - ویرایش دهم طرح درس آموزش نشانه ی گ صلاحيت جهاني رسيدگي به جرائم عليه بشريت در حقوق فرانسه مستر و تمپلیت ایندیزاین مجله و نشریه فارسی طرح شماره 2 رله حرارتی