👈 فروشگاه فایل 👉

ترمیم و مقاوم سازی ساختمان

ارتباط با ما

... دانلود ...

ترمیم و مقاوم سازی ساختمان

مقاوم سازی ساختمان های فلزی موجود با کاهش مقطع بال

قبل از زلزله نر تریج ، تصویر بر این بود که سازه های دارای قاب خمشی فولادی دارای رفتار مناسبی در هنگام وقوع زلزله می باشند ، اما پس از وقوع زلزله نر تریج بر اثر تحقیقات ، مشخص شد که بیشتر اتصالات بعلت ترک خوردگی جوش بدون داشتن شکل پذیری مناسب دچار شکست صلب شده بود . برای جلوگیری از ترک خوردگی جوش و در نتیجه شکس ترد اتصال ، می توان از دو روش عمده بهره جست . یکی تقویت اتصال ر ناحیه اتصال تیر به ستون می باشد . مشکل عمده این روش ازایش لنگر وارده به ستون است . ر.ش دوم ، تضعیف تیر در ناحیه نزدیک اتصال می باشد . در این روش میزان کاهش مقطع به حدی است که باعث انتقال مفصل پلاستیک از بر ستون به داخل تیر می شود . این بدان علت است که بال پایینی معمولا در دسترس بوده و در داخل دال بتنی قرار ندارد . در این مقاله با استفاده از نرم ازار ANSYS به بررسی این مدلها پرداخته شده است .

👇محصولات تصادفی👇

کتاب طبقه بندی الگو Duda - ویرایش دوم دانلود پاورپوینت زندگي و انديشه سیاسی امام خميني گزارش کارآموزی بازرسي فني خطوط لوله شركت نفت آئین طرح دعاوی و نگارش حقوقی 2 (نحوه نوشتن نامه های حقوقی) شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان کرج (واقع در استان البرز)