👈 فروشگاه فایل 👉

كتاب و كتابخانه در تمدن اسلامي و جايگاه آن در ايران و دلايل افول اين كتابخانه ها

ارتباط با ما

... دانلود ...

كتاب و كتابخانه در تمدن اسلامي و جايگاه آن در ايران و دلايل افول اين كتابخانه ها

فهرست

خلاصه. 1

مقدمه. 2

ابزار و وسايل كتابت در دوران اسلام. 3

كتابخانه هاي تمدن اسلامي.. 3

الف: كتابخانه هاي شخصي.. 6

ب: كتابخانه هاي مساجد. 6

ج:كتابخانه هاي عمومي.. 6

معرفي برخي از كتابخانه هاي عمومي دوران اسلامي.. 7

كتابخانه حلب... 7

كتابخانه شاپور 7

كتابخانه سيد رضي.. 8

كتابخانه سيد مرتضي.. 8

د- كتابخانه هاي نيمه عمومي.. 9

كتابخانه فارس.... 9

كتابخانه رامهرمز. 9

كتابخانه بصره 10

كتابخانه ابن شاه مردان.. 10

كتابخانه صاحب بن عباد. 10

چگونگي اداره كتابخانه ها و نحوه در آمد و مخارج آنها 11

شیوه های تهیه کتاب... 11

کتابخانه های ایران اسلامی.. 12

دلايل افول كتابخانه هاي اسلامي.. 15

عوامل بروني.. 16

عوامل دروني.. 16

نتيجه. 17

يادداشت‌ها : 18

Abstract 20

دكتر غلامحسين سعيديان.. 22

چكيده 22

كليد واژه‌ها 23

مقدمه. 24

آذربايجان بزرگ و اميرخان تركمان.. 25

پي‌نوشت‌ها و توضيحات... 36

منابع و مأخذ. 48

سياست‌هاي شاه عباس اول در رونق تجاري ايران.. 52

چكيده 52

واژه‌هاي كليدي: 52

مقدمه. 52

اقدامات شاه عباس اول در رشد و تجارت... 57

الف- امینیت راه‌ها ئ مبارزه با راهزنان.. 60

ب- احداث راه و کاروانسرا 60

ج- حمايت از اتباع خارجي ( بازرگانان و مبلغان مسيحي) 62

د: استفاده از ارمنه در تجارت ابريشم.. 66

نتيجه. 68

پي‌نوشت‌ها و يادداشت‌ها 69

فهرست منابع.. 73

عنوان مقاله: 77

چكيده: 77

كليد واژه‌ها 78

مقدمه: 78

الف: شهرها 81

ب: رودها و رودخانه‌ها 96

ج: درياها و درياچه‌ها 97

د-كوه‌ها 98

ه: دژها و قلاع. 99

و: اماكن جغرافيايي ديگر. 101

پي ‌نوشت‌ها 103

فهرست منابع و ماخذ. 109

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت سینمای غرب و هالیوود پاورپوینت تحلیل امنیت پایگاه داده ها، حملات و روشهای کنترل پاورپوینت ابزارآلات و جزئیات اجرایی ساختمان پاورپوینت ترومای سیستم عضلانی اسکلتی قالب وردپرس دارینا