👈 فروشگاه فایل 👉

جهاني شدن ، حقوق بشر وگفتگوي تمدن ها

ارتباط با ما

... دانلود ...

جهاني شدن ، حقوق بشر وگفتگوي تمدن ها

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

تعدادصفحات:23

جهاني شدن ، حقوق بشر وگفتگوي تمدن ها

چكيده:

درروند جهاني شدن تغييرات غير قابل اجتنابي درزمينه هاي سياسي، اقتصادي واجتماعي ملل مختلف ايجاد مي شود كه مردم دول جنوب بيش از دول شمال متاثر مي گردند . بسياري ازاين تغييرات با مباني واصول حقوق بشر پذيرفته شده درحقوق بين المللي موجود درتعارض قراردارد. دراين مقاله سعي شده است نقاط تعارضي كه دراين روند بانفي حقوق بشر دردول جنوب حاصل خواهد شد ويا تقويت بعضي از جنبه هاي حقوق بشر دردول جنوب وشمال مورد بحث ، تجزيه وتحليل قرارگرفته وبررسي گردد. سپس موضوع گفتگوي تمدن ها مورد بحث قرارگرفته كه آيا مي تواند به عنوان يك راه حل عملي موفق آثار منفي احتمالي حقوق بشر ناشي از جهاني شدن را كاهش دهد ويا آثار مثبت احتمالي جهاني شدن را بر

حقوق بشر شمال وجنوب برابر ويكسان نمايد؟

👇محصولات تصادفی👇

بيکاري پروژه انواع کمک فنرها و روش طراحی آنها آموزش نماز و وضو و اذان به کودکان 2 شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان کوهدشت (واقع در استان لرستان) بررسی كلاهبرداري و بررسي شيوه و شگردها و راه هاي مقابله با آن