👈 فروشگاه فایل 👉

قانون اساسی افغانستان

ارتباط با ما

... دانلود ...

قانون اساسی افغانستان

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

تعدادصفحات:48

قانون اساسی افغانستان

ما مردم افغانستان : با ایمان راسخ به ذات پاک خداوند (ج) وتوکل به مشیت حق تعالی واعتقاد به دین مقدس اسلام . با درک بی عدالتی ها ونابسامانی های گذشته ومصایب بی شماری که بر کشور ما وارد آمده است؛· با تقدیر از فداکاری ها، مبارزات تاریخی ، جهاد ومقاومت برحق تمام مردم افغانستان وارج گذاری به مقام والای شهدای راه آزادی کشور؛ · بادرک این که افغانستان واحد ویکپارچه به همه اقوام ومردم این سرزمین تعلق دارد· با رعایت منشور ملل متحد وبا احترام به اعلامیهء جهانی حقوق بشر؛ · به منظور تحکیم وحدت ملی وحراست ازاستقلال ، حاکمیت ملی وتمامیت ارضی کشور؛· به منظور تأسیس نظام متکی بر ارادهء مردم ودموکراسی ؛· به منظور ایجاد جامعهء مدنی عاری از ظلم ، استبداد ، تبعیض وخشونت ومبتنی برقانونمندی ، عدالت اجتماعی، حفظ کرامت وحقوق انسانی وتأمین آزادی ها وحقوق اساسی مردم؛ ·به منظور تقویت بنیاد های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی ودفاعی کشور؛به منظور تأمین زندگی مرفه ومحیط زیست سالم برای همه ساکنان این سرزمین ؛ ·وسرانجام، به منظور تثبیت جایگاه شایستهء افغانستان درخانوادهء بین المللی؛ این قانون اساسی را مطابق به واقعیت های تاریخی، فرهنگی واجتماعی کشور و مقتضیات عصر، از طریق نمایند گان منتخب خود درلویه جرگهء مورخ چهاردهم جدی سال یک هزارو سه صدو هشتادو دو هجری شمسی درشهر کابل تصویب کردیم.

👇محصولات تصادفی👇

کد متلب تشخیص رگ های شبکیه چشم با استفاده از تبدیل گابور و یادگیری ماشینی بررسي روابط سياسي ايران و سوريه بعد از انقلاب اسلامي ايران پرسش مهر، پرداخت یارانه ها مسئوليت (مدني و كيفري) پزشك گزارش کار آزمایشگاه کنترل خطی