👈 فروشگاه فایل 👉

طراحی قالب بهینه در فرآیند کشش مفتول با مقطع مربع از مفتول با مقطع دایره

ارتباط با ما

... دانلود ...

طراحی قالب بهینه در فرآیند کشش مفتول با مقطع مربع از مفتول با مقطع دایره

در اين مقاله اثر طراحي بهينه قالب بر نيروي کشش مفتول بررسي شده است. نيروي کشش با روش کرانه فوقاني محاسبه شده است. به دليل پيچيدگي جريان فلز در قالب، تحليل فرايند بر اساس قالب مدور انجام شده است. براي ايجاد قالب مدور معادل، مساحت و شعاع مقطع معادل در مقاطع مختلف محاسبه شده اند و سپس پروفيل قالب مدور معادل توسط يک ميدان سرعت مشخص شده است. سپس نرخ کرنشها، توان داخلي، توان بررسي توان اصطکاکي و تنش کششي ميانگين نسبي محاسبه شده اند. نتايج تحليل با نتايج کرانه فوقاني و روش تعادلي نيروها مقايسه شده اند. نتايج مويد آن است که با افزايش ثابت اصطکاک، زاويه بهينه قالب در هر دو طرح افزايش يافته است.

👇محصولات تصادفی👇

طرح توجیهی ایجاد کارخانه رادیاتور آلومنیومی دانلود تحقیق در مورد دكتر محمد رضا شفيعي كدكني پاورپوینت جامعه شناسی بازی های رایانه ای طرح توجیهی توليد سركه صنعتی تحقيق بازنمايي از مهاجرت بين‌المللي سرمايه‌هاي انساني