👈 فروشگاه فایل 👉

منطق فازي و كاربردهاي آن

ارتباط با ما

... دانلود ...

منطق فازي و كاربردهاي آن

در اين تحقيق سعي شده است كه تا حد امكان با نظريه فازي و تاريخچه آن آشنا شويم و همچنين گستره ي كاربردهاي اين منطق در زندگي روزمره را معرفي نماييم.

منطق فازي، يک جهان بيني جديد است که به رغم ريشه داشتن در فرهنگ مشرق زمين با نيازهاي دنياي پيچيده امروز بسيار سازگارتر از منطق ارسطويي است. منطق فازي جهان را آن طور که هست به تصوير مي کشد. گرچه در دهه ۱۹۷۰ و اوايل دهه ۱۹۸۰ مخالفان جدي براي نظريه فازي وجود داشت، اما امروزه هيچ کس نمي تواند ارزش هاي منطق فازي و کنترل هاي فازي را منکر شود. زمينه هاي پژوهش و تحقيق در نظريه فازي بسيار گسترده مي باشد.

فهرست مطالب

مقدمه .....6

فصل اول : سيستم هاي فازي

1- 1 زمينه هاي تحقيق تئوري فازي ....8

1-2 سيستم هاي فازي و انواع آن ......9

1-2-1 سيستم هاي فازي خالص ....9

1-2-2 سيستم هاي فازي TSK ........10

1-2-3 سيستم هاي با فازي ساز و غير فازي ساز .....10

1-3 چگونگي به كارگيري سيستم هاي فازي ...11

فصل دوم : كنترل كننده هاي فازي

2-1 اساس كار كنترل كننده ها .........13

2-2 ساختار كنترل كننده هاي فازي .....14

2-2-1 فازي سازها ....15

2-2-2 پايگاه قواعد و پايگاه داده ها .........15

2-2-3 واحد استنتاج .........17

2-2-4 نافازي سازها ......18

2-3 ليستي كوچك از كاربرد كنترل كننده هاي فازي .........18

2-3-1 كنترل دما .........20

2-3-2 ماشين لباسشويي .......22

2-3-3 ترمز ضد قفل ( ABS ) .......25

فصل سوم : پردازش تصوير

3-1 پردازش تصوير رقمي .......29

3-2 عناصر سامانه هاي پردازش تصوير ........31

3-3 كاربردهاي پردازش تصوير ..........32

3-3-1 پزشكي ..........33

3-3-2 علوم نظامي و امنيتي ........33

3-3-3 شهرسازي .....34

3-3-4 نجوم و فضانوردي ........35

3-4 آشكارسازي لبه تصاوير......36

پيوست

v هوش مصنوعي و منطق فازي ...........39

فهرست منابع .........40

👇محصولات تصادفی👇

سوالات ارشد سنجش ازدوروسيستم اطلاعات جغرافيايي کد 1103 سالهای 93،94 و 95+پاسخنامه95 دانلود مقاله پروژه درباره آفات مرکبات به صورت کاملو تصویری به همراه آموزش پروزش مرکبات بررسى مشكلات جوانان پول سازی با خلاقیت آسيب شناسي اجتماعي