👈 فروشگاه فایل 👉

پروژه طراحی و آناليز يک سازه جديد برای بهبود ضربه پذيری مخازن گاز طبيعی فشرده (CNG) – مهندسی مکانیک

ارتباط با ما

... دانلود ...

پروژه طراحی و آناليز يک سازه جديد برای بهبود ضربه پذيری مخازن گاز طبيعی فشرده (CNG) – مهندسی مکانیک

در اين مقاله روش هاي مختلـف بهبـود مقاومـت در برابر ضربه براي كپسول هاي گاز طبيعي فشرده مورد بررسي قرار گرفته و يك روش جديد براي اين امر پيشنهاد و بررسی ميشود. ايـن روش بـا راه حلـی کاملاً متفاوت از روشهای قبلی، پتانسيل زيادی در افزايش مقاومت به ضربه در سيلندرهای ذخيره گاز طبيعی فشرده دارد.

فهرست مطالب :

چكيده

مقدمه

استفاده از مواد مركب (Composite Materials)

عملكرد سيلندرهاي كامپوزيتي در تست ضربه

۲- استفاده از فوم (Foam)

روش پيشنهادي

بررسي و انتخاب مقطع جديد

مدل سازی و تحليل

الف- مدل سازی و آناليز تنش در حالت استاتيکی

ب- مدل سازی و آناليز تنش در حالت ديناميکی

بررسی تاثير نرخ کرنش

معادلات تجربی تاثير نرخ کرنش

مشخصات مدل و خواص ماده استفاده شده در تحليلهای ديناميکی

۱- آناليز ديناميکی بدون در نظر گرفتن اثر نرخ کرنش

۲- آناليز ديناميکی با در نظر گرفتن اثر نرخ کرنش

نتيجه گيری

مراجع

👇محصولات تصادفی👇

استفاده از نقشه‌هايGIS-READY سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در به‌روز رساني نقشه‌هاي پايه كاداستري کد متلب حل مسئله فروشنده دوره گرد با استفاده از الگوریتم مورچگان به صورت GUI بررسی عوامل مختلف در رابطه با كاهش انگیزه پرسنل شركت رینگ سازی کتاب آموزشی پاورپوینت 2013 (PowerPoint 2013) طراحی و مونتاژ تک تک قطعات قالب کشش عمیق نیم توپی در نرم افزار اینونتور