👈 فروشگاه فایل 👉

دانلود مقاله انگلیسی بررسی نقش روانشناسی مثبت درارزیابی عملکرد

ارتباط با ما

... دانلود ...

دانلود مقاله انگلیسی بررسی نقش روانشناسی مثبت درارزیابی عملکرد

خلاصه

شواهد نشان می دهد که سیستم های سنجش عملکردد تأثیرات روانشناختی مثبت ایجاد می کند. ما این مقاله را تا حدی گسترش می دهیم که کاربرد تعاملی متقابل تشخیصی اقدامات عملکردی با کاهش ابهام نقش و افزایش قدرت روانشناختی با عواقب مثبت عملکرد ارتباط داشته باشد. ما درمیابیم که کاربرد تعاملی اقدامات عملکردی غیرمالی می تواند برای تولید تجربۀ روانشناختی مثبت و (مستقیما) افزایش عملکرد اهمیت ویژه داشته باشد. مطالعۀ ما در خصوص شواهد بیشتر نقش مفید روانشناختی است که سیستم های کنترل مدیریت ایفا می کنند.

👇محصولات تصادفی👇

پروژه فانکشن ژنراتور کنترل شونده با میکرو کنترلر امتحان نهایی حسابداری صنعتی سوم هنرستان به همراه پاسخنامه خرداد 93 کودکان خیابانی، چالش ها و راهکارها تحقيق شناخت و اصول كار برقگيرها بررسی تحول تاريخي نظام تامين اجتماعي