👈 فروشگاه فایل 👉

روشهای نوین آزمون فراصوتی (التراسونیک)

ارتباط با ما

... دانلود ...

روشهای نوین آزمون فراصوتی (التراسونیک)

مقدمه:

حساسيت قابل توجه محور و بالا بودن احتمال بروز سانحه در صورت شكستگي آن، اهميت آزمونها و كنترل كيفيت مناسب را بيش از پيش مطرح نموده است. مرور نتايج مطالعه انجام گرفته بر مكانيزم شكست محور و نيز توجه به اين مسئله مهم كه افزايش سرعت قطار به اعمال تنش هاي بالاتر منجر مي شود، اهميت سيستمهاي آزمون دقيق و تناوب هاي بازرسي كوتاه را نمايان مي سازد. بررسي روشهاي سنتي بازرسي محور در داخل كشور و قياس آن با روشهاي پيشرفته و اتوماتيك كه در اروپا مورد استفاده قرار مي گيرد، لزوم استفاده از تكنولوژي پيشرفته با روشهاي اتوماتيك غير مخرب نظير پروبهاي آرايه فازي را به صورت يك ضرورت اجتناب ناپذير مطرح كرده است . در اين قسمت فلسفه ظهور سيستمهاي آرايه فازي، مفاهيم، اصطلاحات، شيوه عملكرد پروبها و تكنيكهاي نمايش اطلاعت آن به طور مبسوط بحث شده است. در پايان و قبل از بيان دورنماي آينده و جايگاه اين تكنيك در حوزه آزمونهاي غيرمخرب، نحوه پياده سازي و اجراي اين روش در صنعت ريلي كشور آلمان مطرح گرديده است.

👇محصولات تصادفی👇

انتشار اطلاعات در شبکه VANET بررسی تغییر طبقه صوری در ترجمه انگلیسی به فارسی رمان شاهزاده و گدا اثر مارک تواین پاورپوینت فناوری ADSL آموزش سئو 60% در وردپرس شیپ فایل زمین لغزش های استان اصفهان