👈 فروشگاه فایل 👉

آيش‌بندي و تناوب زمين

ارتباط با ما

... دانلود ...

آيش‌بندي و تناوب زمين

مقدمه

كاشت مكرر يك محصول در يك قطعه زمين و كاشت مداوم زمين باعث تراكم عوامل نامساعد شده و ادامه زراعت را در آن زمين غير ممكن مي سازد . اگر يك كشاورز ، تنها يك محصول در مزرعه خود بكارد يا در يك قطعه زمين هميشه فقط يك نوع محصول توليد كند ، نه تنها از كار و سرمايه خود حداكثر بازده را نخواهد داشت بلكه با مسائلي از قبيل نقصان تدريجي محصول، توسعه بيماريها و آفات، گسترس علفهاي هرزو نقصان باروري خاك، نوسانات قيمت محصول در بازار و عوامل نامساعد محيطي روبرو خواهد گرديد كه در مدت كوتاهي مجموعه اين عوامل موجب ورشكستگي او خواهد شد و براي دوري از اين مشكلات بايستي توليد دو يا چند محصول را مورد توجه قرار داده و براي زراعت خود برنامه مدون داشته باشد.

آيش‌بندي و تناوب زمين

1. آيش بندي Fallowing : عبارت است از تقسيم زمين به قطعات حتي الامكان مساوي براي كشت محصولات مورد نظر .

2. آيشFallow : عبارت است از ناكاشت گذاشتن زمين براي يك يا چند سال به خاطر كمبود امكانات يا آب ويا براي تقويت زمين .

3. تناوبRotation :عبارت است از تسلسل كاشت گياهان مختلف در يك قطعه زمين بر طبق نظم و ترتيب معين طي سالهاي مختلف كه به آن گراش زراعي نيز مي گويند.

4. دوره تناوب Rotation Period : عبارت است از زمان بين دو عبور يك كشت در هر قطعه از زمين كه به آن طول يك تناوب نيز گفته مي شود .يعني تعداد كل سالهايي كه در طول آن محصولات معين زماني را اشغال مي كنند و ميتوان مجددا“ آن را شروع نمود .

فهرست مطالب

مقدمه1

آيش‌بندي و تناوب زمين2

بررسي كاشت غلات و تناوب در استان خراسان (شهرستان بجنورد)22

ويژگي‌هاي استان خراسان22

بررسي شرايط هم اقليمي گندم و جو در شهرستان بجنورد28

يخبندان38

نمودارهاي بارندگي شهرستان بجنورد 47

تفسير نمودارهاي بجنورد52

تناوب گندم - جو - آيش - گندم – جو56

اكولوژي گندم56

تناوب (گردش زراعي گندم)61

تهيه زمين گندم65

روش‌هاي مختلف كاشت گندم69

زمان كاشت گندم74

مشخصات گياه‌شناسي جو75

گردش زراعي جو 79

آماده‌سازي زمين82

مواد غذايي مورد نياز جو84

زمان كاشت جو85

زمان برداشت جو 87

👇محصولات تصادفی👇

گزارش کارآموزی بيمارستان امام حسين (ع) امور اداري دفتر سبز بهاران نگرشي بر ساختار و محتواي اشعار و آثار سيمين بهبهاني شاعر معاصر آموزش برنامه نویسی وتغییر پکیج + سورس + برنامه ی تغییرپکیج اندروید تحقیق کارخانه روغن نباتی بررسی انواع کارتهاي هوشمند