👈 فروشگاه فایل 👉

تحقيق بهبود بخشي در سازمان‌ها

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقيق بهبود بخشي در سازمان‌ها

گمباكايزن – نگرشي مبتني بر عقل سليم و كم كردن

هزينه در مديريت نوين

كايزن چيست ؟

كايزن تركيبي دو كلمه‌اي از يك مفهوم ژاپني است كه تعريف آن تغيير به سمت بهتر شدن يا بهبود مستمر و تدريجي است. در واقع كايزن بر اين فلسفه استوار است كه براي ايجاد بهبود در سازمان‌ها لازم نيست به دنبال تغييرات انفجاري يا ناگهاني باشيم، بلكه هر نوع بهبود يا اصلاح به شرط آنكه پيوسته و مداوم باشد، ارتقاي بهره وري را در سازمان‌ها به ارمغان خواهد آورد.

KAI + ZEN = KAIZEN

معني اصلي واژه كايزن ساده و گوياست : كايزن يعني بهبود مستمر، بهبود مستمري كه تمامي افراد يعني مديران كاركنان و كارگران را در بر مي‌گيرد: فلسفه كايزن براين اصل استوار است كه شيوه زندگي انسان شامل زندگي شغلي، زندگي اجتماعي و زندگي خانوادگي بايد پيوسته و مداوم بهبود يابد. فرهنگ كايزن و تعامل آن در بين لايه‌ها و سازمانهاي مختلف اجتماعي در ژاپن باعث شده است تا كارخانه به دانشگاه تبديل شود و دانشگاه به كارخانه، كارگر از مدير بياموزد و مدير از ايده‌هاي كارگر بهره‌مند گردد. پژوهشگر لباس كار بپوشد و به جاي نشستن در برج عاج به صحنه توليد بيايد و فعالان صحنه‌هاي توليد به فكر و تدبير در باب بهبودكار خويش بپردازند و به پژوهش روي آورند. پيام استراتژي كايزن در اين جمله خلاصه مي‌شود كه حتي يك روز را نبايد بدون ايجاد نوعي بهبود در يكي از بخشهاي سازمان يا شركت سپري نمود.

در مديريت بر اساس كايزن، بالاترين سطح كيفيت با كمترين هزينه، بدون نياز به فناوري پيچيده، و مبتني بر عقل سليم به دست مي‌آيد. در اين ميان همكاري و توجه نيروي انساني اهميت زيادي دارد. واقعيت اين است كه براي كسب موفقيت – در جهان شديداً متغير و غير قابل برگشت – چاره‌اي جز توجه به نيروي انساني، جزئيات عمليات كاري و تعيين رهيافت مناسب،وجود ندارد. مديريت گمبا كه ژاپن را در بسياري موارد و بويژه در صنعت به حد اعلاي ترقي رسانده است. امروزه به عنوان ابزاري موثر در جهان به كار گرفته مي‌شود.

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت نظریه های شهرسازی در نیمه دوم قرن نوزدهم پاورپوینت لوکس مسکونی جواهرات سالزبورگ تکنولوژی پیشرفته در صنعت خودرو معرفي امنيت زيستي بعنوان روشي براي كاهش بيماريهاي عفوني کفیر و کومیس