👈 فروشگاه فایل 👉

يک مدل رياضي در زمان بندي فعاليت هاي نگهداري پيشگيرانه

ارتباط با ما

... دانلود ...

يک مدل رياضي در زمان بندي فعاليت هاي نگهداري پيشگيرانه

چکيده:

در اين مقاله از يک مدل خطي و صفر و يک دو مرحله اي جهت زمان بندي فعاليت هاي نگهداري براي يک سيستم توليد سفارشي و دسته اي استفاده شده است. مرحله اول مدل آن دسته از فعاليت هاي نگهداري را تعيين مي کند که اجراي آنها در پيش از آغاز توليد، باعث حداقل شدن احتمال ازکارافتادگي خط توليد در حين توليد خواهد شد. مدل مرحله دوم نيز که مربوط به حين توليد مي باشد، حداکثر تعداد فعاليت هاي نگهداري را تعيين مي کند که مي بايد در حين توليد انجام شوند. در هر دو مدل محدوديت هاي بودجه و نيروي انساني منظور گرديده اند.

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق در مورد شمیم ولایت گزارش کارآموزی در موسسات فرض الحسنه پایان نامه ماهيت محاربه در فقه مذاهب خمسه نقشه ی بخش های شهرستان امیدیه شیپ فایل کاربری اراضی استان آذربایجان غربی