👈 فروشگاه فایل 👉

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان بابل (واقع در استان مازندران)

ارتباط با ما

... دانلود ...

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان بابل (واقع در استان مازندران)

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان بابل

در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است:

- نام شهرستان

- مرکز شهرستان

- مساحت شهرستان به کیلومتر

- محیط شهرستان به کیلومتر

- مساحت شهرستان به هکتار

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت روستای برسیان کتاب A Companion to Translation Studies تحقیق در مورد اوشو بررسی و عملکرد شورای اسلامی روستایی نقشه ی بخش های شهرستان لامرد