👈 فروشگاه فایل 👉

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان شیران و چرداول (واقع در استان ایلام)

ارتباط با ما

... دانلود ...

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان شیران و چرداول (واقع در استان ایلام)

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان شیروان و چرداول

در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است:

- نام شهرستان

- مرکز شهرستان

- مساحت شهرستان به کیلومتر

- محیط شهرستان به کیلومتر

- مساحت شهرستان به هکتار

👇محصولات تصادفی👇

فارسی دوم دبستان مقاله نحوه حسابرسی و نمونه حسابرسی شرکت ها طراحی قالب بهینه در فرآیند کشش مفتول با مقطع مربع از مفتول با مقطع دایره طرح توجیهی تولید ترشیجات ، خیار شور و مربا طرح توجیهی فرآوري و بسته‌بندي ميگو