👈 فروشگاه فایل 👉

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان کرج (واقع در استان البرز)

ارتباط با ما

... دانلود ...

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان کرج (واقع در استان البرز)

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان کرج

در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است:

- نام شهرستان

- مرکز شهرستان

- مساحت شهرستان به کیلومتر

- محیط شهرستان به کیلومتر

- مساحت شهرستان به هکتار

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت بررسی هتل های خارجی پاورپوینت تعمیر ترک با نفوذ ثقلی رزین ریاضیات گسسته گزارش کار آموزی پیمانکاری توزیع برق پروژه آمار - بررسي ارتباط بين استفاده دانش آموزان از كامپيوتر و عملكرد آنها در مدرسه