👈 فروشگاه فایل 👉

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان نجف آباد (واقع در استان اصفهان)

ارتباط با ما

... دانلود ...

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان نجف آباد (واقع در استان اصفهان)

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان نجف آباد (واقع در استان اصفهان)

در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است:

- نام شهرستان

- مرکز شهرستان

- مساحت شهرستان به کیلومتر

- محیط شهرستان به کیلومتر

- مساحت شهرستان به هکتار

👇محصولات تصادفی👇

گزارش کارآموزی شبكه هاي كامپيوتري رشته نرم افزار كامپيوتر تفکر در سیستم ها، کار روی فرایندها و مدل کسب و کار بررسی مشارکت علمی کتابداران ایرانی در سطح بین‌المللی کتاب بیماریهای شایع کودکان بررسی شكنجه