👈 فروشگاه فایل 👉

کنترل و اندازه گیری مخروط ها

ارتباط با ما

... دانلود ...

کنترل و اندازه گیری مخروط ها

محاسبه زاویه مخروط از روی قطر:

١- قرار دادن قطعه کار و میله ها در جاهای مربوط

الف) مطمئن شوید که انتهای قطعه کار مسطح یا کمی کاو (مقعر) باشد.

ب) صفحه صافی و قطعه کار را تمیز کنید.

ج) دو میله با اندازه های مساوی انتخاب کنید.

د) میله ها را روی صفحه صافی و در دو طرف مخروط قرار دهید.

٢- اندازه گیری فاصله از روی میله ها

الف) میکرومتر مناسبی انتخاب کنید.

ب) کمان میکرومتر را با یکی از انگشت ها و انگشت شصت محکم بگیرید و آنگاه فاصله بین دو میله را اندازه گیری کنید.

ج) فاصله را یادداشت کنید و برای اطمینان از اندازه به دست آمده٬ عمل قسمت (ب) را تکرار کنید.

تذکر: مطمئن شوید که هنگام اندازه گیری ٬ مخروط با صفحه صافیکاملا در تماس است.

٣- بالا آوردن میله ها

الف) دو ترکیب از تکه های اندازه گیری که اندازه های آنها برابر

باشد درست کرده ٬ در دو طرف مخروط زیر میله ها قرار دهید.و.....

👇محصولات تصادفی👇

بررسي اثر ضخامت پوششسطح بر رفتار محفظه استوانهاي تحت موج ضربهاي ناشي از انفجار زيرآب دانلود طرح توجیهی طلا و جواهر سازی نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان آستارا (واقع در استان گیلان) شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان دشتی (واقع در استان بوشهر) بررسی نقش عوامل اجتماعي و مجرم در تكوين جرم