👈 فروشگاه فایل 👉

پایان نامه طراحی و تحلیل مخازن CNG و بررسی کیت گاز سوز آن

ارتباط با ما

... دانلود ...

پایان نامه طراحی و تحلیل مخازن CNG و بررسی کیت گاز سوز آن

مقدمه:

امروزه جهان در زمینه انرژي با دو بحران محدود بودن منابع سوخت هاي فسیلی و آلودگی محیط زیست روبه رو می باشد. در این میان بخش حمل و نقل، سهم عمده اي را در مصرف انرژي و آلودگی محیط زیست به خود اختصاص داده است لذا در طول نیم قرن گذشته تحقیقات زیادي براي جایگزینی انواع انرژي در بخش حمل و نقل انجام شده و هنوز هم در حال انجام است. و (LPG, NG) این تحقیقات بیشتر در زمینه خودروهاي برقی، پیل سوختی، هیدروژنی، گازسوز اتانول و انرژي خورشیدي می باشد. ،DME همچنین خودروهایی با سوخت به لحاظ مواردي چون راندمان حرارتی، شتاب، حداکثر سرعت و برد (پیمایش) خودرو، آلایندگی، مصرف انرژي از چاه تا چرخ، هزینه هاي تعمیر و نگهداري، در دسترس بودن سوخت (انرژي)، ذخیره سازي سوخت در خودرو و هزینه هاي مربوط به ایستگاه هاي سوخت گیري هر کدام از سوخت (انرژي)هاي مذکور داراي محاسن و معایبی است که در بحث جایگزینی سوخت تواماً مد نظر قرار می گیرند.

براي مثال خودروهاي برقی با وجود مزایاي آلایندگی پایین (در حد صفر ) کارکرد آرام و بی سروصدا، راه اندازي سریع و آسان، رانندگی راحت و قابل اطمینان و عدم نیاز به کلاچ و جعبه دنده داراي معایبی نظیر بالا بودن هزینه اولیه خودرو، محدود بودن سرعت خودرو (حدود 130 کیلومتر بر ساعت )، پایین بودن شتاب حرکت، طولانی بودن زمان شارژ باطري و عدم امکان شارژ مجدد در جاده می باشند.

بنابراین باید با توجه به سطح فناوري، نوع سوخت در دسترس، نیازهاي روز جامعه و موارد متعدد دیگرسوختی را انتخاب کرد که نسبت به دیگر سوخت ها امتیازات بیشتري داشته باشد.

فهرست فصول:

فصل اول: مقدمه

فصل دوم: طراحی و تحلیل مخازن

فصل سوم: توزیع تنش در مخازن CNG

فصل چهارم: تحلیل و آزمایش مخازن استوانه ای

فصل پنجم: تحلیل و بررسی کیت گاز سوز

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت هتل قدیم رامسر پاورپوینت تاریخ مصر باستان آموزش کسب درآمد از طریق اینترنت و سایتهای معتبر خارجی شبیه سازی کنترل ولت بر هرتز (V/Hz) موتور القایی در سیمولینک متلب بررسی خرمن کوبها Thereshers