👈 فروشگاه فایل 👉

نقشه ی رستری جهت شیب شهرستان جهرم (واقع در استان فارس)

ارتباط با ما

... دانلود ...

نقشه ی رستری جهت شیب شهرستان جهرم (واقع در استان فارس)

نقشه ی رستری جهت شیب شهرستان جهرم (واقع در استان فارس)

نقشه ی جهت، 8 جهت جغرافیایی 45 درجه ای به شرح زیر را نشان می دهد:

شمال (0-22.5 درجه)، شمال شرقی (22.5 – 67.5)، شرقی (67.5-112.5)، جنوب شرقی (112.5-157.5)، جنوب (157.5 – 202.5)، جنوب غرب (202.5-247.5)، غرب (247.5-292.5)، شمال غرب (292.5-337.5)، شمال (337.5-360).

👇محصولات تصادفی👇

درس پژوهی بخوانیم و بنویسیم پایه دوم درس خدای مهربان اثرات ميدانهاي مغناطيسي بر روي انسان شیرجه در باتلاق! - تحلیلی از آخرین وضعیت مسئله هسته ای ایران بررسی عددي و تجربی اثر المانهاي زبري بر میزان انتقال حرارت ازصفحه صاف دما ثابت نقش فراشناخت در آموزش حل مسأله رياضي