👈 فروشگاه فایل 👉

قدرت مولکول های آب

ارتباط با ما

... دانلود ...

قدرت مولکول های آب

چکیده:

محقق ژاپنی Masaru Imoto برای انتشار یافته های تحقیقات خود مدعی شد که مولکولهای آب نسبت به مفاهیم انسانی تاثر پذیرند. نظریه این محقق ژاپنی که تاکنون از سوی موسسات علمی فیزیکی و زیست شناسی مورد تایید قرار گرفته است، مبتنی بر بررسی نمونه های فراوانی از کریستالهای منجمد شده آب و مقایسه آن با یکدیگر است.

👇محصولات تصادفی👇

مقاله تأثير کم آبياری درمراحل رشدبرعملكردكمي وكيفي و كارآيي مصرف آب گندم مقاله مجريان مديريت دانش در سازمانهاي پيشرو نقشه ی بخش های شهرستان رامیان بانك 4000 ایمیل فعال سال 93 عکس برداری کامپیوتری اشعه ایکس سه بعدی