👈 فروشگاه فایل 👉

آشنایی با ابررسانا و ساخت ابررساناهای گرم

ارتباط با ما

... دانلود ...

آشنایی با ابررسانا و ساخت ابررساناهای گرم

عنوان مقاله: ابررسانا

قالب فایل: WORD

فهرست مطالب:

فصل اول: آشنایی با ابررسانه

1-1- مقدمه

2-1- ساختار بلوري سيستم بيسموت (BSCCO)

3-1- مفهوم ابررسانايي

1-3-1- دماي گذار

2-3-1- معادلات لندن، عمق نفوذ و جريان هاي پوششي

3-3-1- اثر مايسنو

4-3-1- نظریه BCS

5-3-1- اندركنش الكترون – فونون

6-3-1- اثر ايزوتوپ

7-3-1- ترموديناميك ابررسانايي

8-3-1- انرژي آزاد ابررسانايي

9-3-1- آنتروپي در حالت ابررسانايي

4-1- اندركنش الكترون- فونون، تئوري BCS

5-1- ايجاد گاف انرژي در چگالي حالت هاي سطح فرمی

فصل دوم: ساخت ابررساناهای گرم

1-2- مقدمه

2-2- روش كلوخه اي

1-2-2- روش واكنش حالت جامد

مرحله (الف): تهيه پودر همگن

مرحله (ب): تكليس

مرحله (ج): كلوخه سازي

مرحله (د): اكسيژن دهي

👇محصولات تصادفی👇

بررسي مقايسه اي هوش هيجان كودكان عادي و كودكان كار و خيابان شبکه های کامپیوتری پاورپوینت-تحلیل فضای شهری- در 57 اسلاید-powerpoin-ppt نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان دهلران (واقع در استان ایلام) گزارشهاي دوره كارآموزي وكالت