👈 فروشگاه فایل 👉

رساله معماری مجموعه فرهنگی و هنری به صورت فایل ورد و قابل ویرایش

ارتباط با ما

... دانلود ...

رساله معماری مجموعه فرهنگی و هنری به صورت فایل ورد و قابل ویرایش

رساله پایان نامه معماری مجموعه فرهنگی و هنری که داری 269 صفحه است و شامل فهرست زیر میباشد:

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکيده ‌ق

مقدمه: 1

روند انجام پروژه 1

طرح مساله 1

روند تحقيق 2

پيش فرض پژوهش 3

روش پژوهش 4

مطالعات کتابخانه اي: 4

مطالعات آماري، نقشه ها و تصاوير: 5

مطالعات ميداني: 5

مصاحبه هاي تخصصي: 6

پيشينه پژوهش 6

فصل 1 - مطالعات پايه و شناخت موضوع 8

تعاريف و مفاهيم پايه 9

مقدمه 9

طرح مساله و اهميت موضوع پژوهش 12

تمدن و فرهنگ 13

معاني “فرهنگي “و “ دائره المعارفي “ فرهنگ 14

تعريف فرهنگ culture 16

تعريف واژه “ فرهنگ “ درفرهنگ هاي فارسي 17

تعريف فرهنگ نزدايرانيان 18

1- دكترعلي شريعتي 18

2. دكترمحمدعلي اسلامي ندوشن 19

3. دكترعبدالكريم سروش 19

4. استادمحمدتقي جعفري 19

تعريف مقوله هنر 20

تعريف هنر 20

عناصر موجود در يك اثر هنري 21

كليات هنر در مجموعه فرهنگی هنری 22

طبقه بندي هنرها در مجموعه فرهنگی هنری 25

پيوند هنرها در مجموعه فرهنگی هنری 26

رابطه هنرها در مجموعه فرهنگی هنری 27

تعريف مفهومي فرهنگ 29

تعريف لغوي فرهنگ 31

تقسيم‌بندي تعاريف فرهنگ: 32

ضرورت پرداختن به فرهنگ 34

ويژگيهاي فرهنگ : 35

پيشينه مراکز فرهنگي 37

لزوم ايجاد مراکز فرهنگي 40

خود آگاهي فرهنگي 40

زمينه هاي فرهنگي که دخالت در آنها امکان دارد 42

آگاهي يافتن به محيط زيست از راه آموزش زيبايي شناسي 42

شرکت در ايجاد محيط زيست فرهنگي 43

شکلهاي جديد فرهنگي 43

مفاهيم سياست فرهنگي در ايران 44

گسترش فرهنگ 47

استفاده از اوقات فراغت در جهت کسب فرهنگ 48

فراغت 50

اوقات فراغت 50

طبقه بندي اوقات فراغت 51

کار کردهاي اوقات فراغت 51

الف- تامين استراحت 52

برخي آثار و نتايج اوقات فراغت 52

عوامل موثر در برنامه ريزي فراغت 55

نکات مورد توجه در ايجاد فضاي فراغتي 56

فراغت، گردشگري و فرهنگ 57

نمونه هاي گوناگون وقت گذراني 58

نظاره و تماشا 59

فعاليت هاي صحنه اي 61

12- ضرورت مجموعه هاي فرهنگي 62

- تقسيم بندي فضاهاي فرهنگي شهر 63

تقسيم بندي خانه هاي فرهنگ و هنر 66

فصل 2 - بررسي مباني نظري ماهيت مجموعه فرهنگی هنری 68

حوزه هاي فعاليت مجموعه 69

الف- آموزشي ب- فرهنگي ج- اداري د- خدماتي 69

بخش آموزشي 69

کانون هنرهاي تجسمي 70

اهداف کانون هنرهاي تجسمي 70

کانون صنايع دستي در خانه فرهنگ 71

اهداف کانون صنايع دستي در خانه فرهنگ 72

کانون موسيقي در خانه فرهنگ 73

اهداف کانون موسيقي در خانه فرهنگ 73

کانون نمايش در خانه فرهنگ 74

بخش فرهنگي در خانه فرهنگ 78

بخش اداري در خانه فرهنگ 78

بخش خدماتي در خانه فرهنگ 78

طبقه بندي عام فضاهاي اصلي و فرعي در خانه فرهنگ 78

فضاهاي آموزشي 79

فضاهاي کمک آموزشي ( وابسته آموزشي) 79

فضاهاي اداري، رفاهي و خدماتي 79

فصل 3 - بررسي تطبیقی 80

نمونه هاي موردي 80

مجتمع فرهنگي فجر سنندج 81

مجتمع فرهنگي بوعلي سيناي همدان 85

فرهنگسراي خاوران 90

زير زمين 94

فرهنگسرا نگارستان (موزه قران) 95

مجموعه مجموعه فرهنگی هنری سرو 96

واحد آموزش 97

واحد عکاسي 98

واحد زبان 98

واحد کامپيوتر 99

کارگاه هنرهاي تجسمي 99

واحد نگارخانه 99

واحد کتابخانه: 99

خانه مشق فرهنگسرا ي سرو 100

نوار خانه موسيقي 100

کانون قرآن 100

کانون شعر و ادب فارسي 100

کانون فيلم 101

کانون شطرنج 101

کانون تئأتر 101

کانون موسيقي 101

سالن ورزشي 102

مهد کودک فرهنگسراي سرو 102

امکانات رفاهي 103

آمفي تئأتر شماره 1 (تراس تابستاني) 103

آمفي تئأتر شماره 2 ( سالن اجتماعات) 103

خانه فرهنگ مسجد جوادالائمه (ع) 103

خانه فرهنگ شمس المعالي و دره المعالي 104

خانه فرهنگ دردار 104

خانه فرهنگ سلمان فارسي 105

نگارخانه و خانه فرهنگ کوثر 105

مجتمع ورزشي رفسنجان اثر آقاي ميرميران 106

چايخانه سنتي (قهوه خانه ) – کانون هاي تحول آفرين 107

مجموعه فرهنگي فرشچيان اصفهان 109

پيش گفتار 110

پيوند معماري و دنياي عرفان 111

مجموعه‌ي فرهنگي رفسنجان 117

مشخصات فني عمومي پروژه 118

روابط و باورهاي اجتماعي 121

مجموعه فرهنگي پمپيدو (پاريس) 122

مرکز فرهنگي ژان ماري تجيبائو (نومهآ،کالدونياي جديد) 123

مركز فرهنگي جان مري جيبائو ،نومئا 125

فصل 4 - بررسي وضعيت كلي شهر تهران 129

جمع آوري اطلاعات و بررسي در مورد تهران قديم و تهران جديد 130

ويژگيهاي محيطي منطقه تهران 134

ويژگيهاي اقليمي و جوي 135

دما و تغييرات آن 135

بارش و ميزان بارندگي 137

رطوبت نسبي هوا 139

باد 140

تبخير 141

تعداد روزهاي يخبندان 141

تابش آفتاب 143

4-8- موقعيت تابش خورشيد 144

4-9- بادهاي غالب 144

4-10- سرعت و جهت باد 145

4-11- درجه حرارت ورطوبت نسبي 146

برنامه هاي فيزيکي و شرح کاربريهاي طرح 146

بخش فرهنگي 146

بخش آموزشي 147

بخش اداري 147

بخش خدماتي 147

فصل 5 - شناخت و بررسي عرصه طرح 148

سايت شناسي 148

شناخت و بررسي عرصه طرح 149

سايت شناسي 149

پلان محدوده سایت 150

تصاویر داخلی از سایت 153

جهت وزش باد مطلوب در سایت 155

پلان کاربریهای محدوده سایت 155

فصل 6 - بررسي استانداردهاي 156

محيطي و فضايي 156

ظرفيت راه خروج 157

الف- واحد تصرف در بناهاي مختلف 157

نيازها و استانداردهاي محيطي ساختمانهاي فرهنگي آموزشي 160

دماي فضاهاي داخلي ساختمان آموزشي وفرهنگي 161

موارد حائز اهميت درطراحي اقليمي ساختمانهاي فرهنگي آموزشي 161

جلوگيري از اتلاف حرارت 162

سايه بان 166

مصالح ساختماني 166

استانداردهاي فضايي سالن آمفي‌تئاتر 167

آکوستيک 167

بنابراين خواسته يک معمار در طراحي آکوستيک 169

روشنايي و نورپردازي 170

ضوابط ايمني و حفاظتي 171

ب) استانداردهاي فضايي قرائت‌خانه‌ آقايان و خانمها 172

انواع چيدمان مختلف ميز و صندلي 175

مطالعه و مبلمان كتابخانه با مدول و اشكال متفاوت همراه با فاصله استاندارد 175

موجود بين آنها 175

- انواع چيدمان مختلف ميز و صندلي مطالعه با مدول و اشكال متفاوت همراه با فاصله استاندارد موجود بين آنها 177

ج) پاركينگ: 178

آمفي تئاتر ( جزء فضاها) 179

جايگاه تماشاگران و تنظيم زواياي ديد 179

چگونگي تعيين شيب کف سالن‌هاي نمايش 181

جدول معرفي جزئيات طراحي رديف صندليها 181

پشت صحنه 182

جايگاه تماشاگران و تنظيم زواياي ديد 183

جدول معرفي جزئيات طراحي رديف صندليها 188

عرصه اداري ( استانداردها - جزء فضاها) 188

استانداردها 188

جزء فضاها 189

نيازهاي فضايي در انواع چيدمان اتاق جلسات غير رسمي و رسمي 191

عرصه خدماتي ( استانداردها - جزءفضاها) 191

هواساز 191

پارکينگ 191

برنامه فيزيكي وايده هاي طراحي 191

استانداردهاي فضايي پروژه 193

8-1-1- معرفي حوزه هاي عملکردي پروژه 193

حوزه مديريت و بخش هاي اداري مجموعه 194

2) حوزه فعاليت هاي نمايشي و نمايشگاهي 194

الف- فضاهاي نمايشگاهي 195

ب- فضاهاي نمايشي 195

3)حوزه فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي 195

حوزه فعاليت هاي عمومي و خدماتي 196

آشنايي با استانداردهاي فضايي پروژه 197

بخش اداري 203

فضاهاي آموزش نظري 203

سالن اجتماعات 204

محل تماشاچيان 204

محل نشستن 205

راهروها 207

نمايان کردن 207

دکوراتيو 207

سرسرا يا لابي 208

اتاق رختكن (تنفس بازيگران) 208

اتاق سخنراني 209

ايمني از حريق 209

اتاق پروژكتور و ملحقات آن 209

كتابخانه 210

گالري‌ها 212

نورپردازي گالري‌ها 212

رستوران 216

فصل 7 - برنامه فيزيكي و ايده هاي طراحي 217

بررسي سرانه ها، متراژفضاهاو برنامه فيزيکي 218

برنامه فيزيکي طرح: (مشخص کردن فضاهاي اصلي و ريز فضاها به همراه سرانه و مساحت) 227

2- شناخت معيارهاي موردنظر براساس مباني نظري طراحي 237

8-3- ايده هاي اوليه و خطوط اصلي طرح 237

گام چهارم) 237

گام پنجم ) 237

گام ششم ) 238

گام هفتم ) 238

گام هشتم ) 239

شناخت و بررسي مصالح طرح 239

شناخت سازه و تاسيسات طرح 240

سالن اجتماعات 241

کتابخانه 241

رستوران 242

اداري، آموزشي 242

موتورخانه‌ 242

تأسيسات برقي 243

تأسيسات اطفاء حريق 243

منابع و مأخذ 245

فهرست منابع فارسي 245

منابع اينترنتي : 248

بخش مشخصات

حجم فایل : 4.83 مگابایت

فرمت فایل : zip (ورد آفیس)

تعداد صفحات : 266 صفحه

منبع :ایرانتِکت

رمز عبور : ندارد

پشتیبانی:

شماره تماس:09147582237

ایمیل : ESMAEEL.S.AREF@GMAIL.COM

بخش آموزش

برای دانلود فایل ها از نرم افزار دانلود منیجر استفاده نمایید

درخواست ها و سوالات خود را در بخش نظرات و یا تماس با ما مطرح نمایید

بسیاری از سوالات و درخواست های کاربران در قسمت نظرات پاسخ داده شده است

برای انتشار آثار معماری خود در سایت از بخش تماس با ما در ارتباط باشید

👇محصولات تصادفی👇

درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی زندگی خانواده كارآفريني توليد خيار شور دانلود گزارش کارآموزی برق شرکت بین المللی نورآوران شیهین در استان زنجان پاورپوینت طراحان چگونه می اندیشند؟ خیانت درامانت در حقوق جزا