👈 فروشگاه فایل 👉

گزارش کارآموزی كارخانه سيمان شيراز

ارتباط با ما

... دانلود ...

گزارش کارآموزی كارخانه سيمان شيراز

دانلود گزارش کارآموزی كارخانه سيمان شيراز

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات: 24

پيشگفتار

مجموعه مطالبي كه در اين گزارش آورده شده است شرح و توضيحي است بر تمام امور و فعاليتهايي كه در مدت كارآموزي اينجانب .... به مدت 240 سا عت در كارخانه سيمان شيراز طي نموده ام .در مدت كارآموزي ، هدف آشنايي با محيط شركت ، كسب تجربه ، ايجاد و درك روابط بين مفاهيم و اندوخته هاي تئوري با روشها و كاربردهاي عملي و اجرايي ، ايجاد ارتباط با محيط كار و تعيين ميزان كاربرد تئوري در عمل بوده است.كه در پايين شرح كار كارآموز ي خود را توضيح مي دهم .

مقدمه

يكي از اهداف اساسي و بسيار مهم سياستگذاران ايجاد ارتباط منطقي و هماهنگ صنعت و محيط كار با دانشگاه و دانشجو مي با شد كه هم در شكوفائي ورشد صنايع موثر بوده و هم دانشجويان را از يادگيري دروس تئوري محظ رهايي داده و علم آنها را كاربردي تر كرده و باعث مي شود آن را در عرصه عمل ، آزموده و به مشكلات و نا بسامانيهاي علمي و عملي محيط كار آشنا شده و سرمايه وقت خويش را در جهت رفع آنها مصرف نمايند ، كه براي جامعه در حال توسعه ما از ضروريات مي با شد .

با اين مقدمه شايد اهميت و جايگاه درس دو واحدي كارآموزي براي ما روشنتر شده و با نگاهي ديگر به آن بپردازيم .

👇محصولات تصادفی👇

کد متلب برنامه مسیریابی برای هدایت وسیله نقلیه خودکار دانلود فایل ورد Word پروژه بررسی سیستم ارتینگ دکل های انتقال و توزیع برق پایان نامه سیستم تشخیص نفوذ تحقیقی در مورد لزوم انتخاب دوست امتحان نهایی خانواده در اسلام سوم هنرستان به همراه پاسخنامه خرداد 93