👈 فروشگاه فایل 👉

پرسشنامه Life Skill Inventory (مهارتهای زندگی)

ارتباط با ما

... دانلود ...

پرسشنامه Life Skill Inventory (مهارتهای زندگی)

پرسشنامه مهارتهای زندگی

Life Skill Inventory

لطفا میزان برخورداری خود از مهارتهای زندگی را با توجه به مقیاس زیرمشخص نمایید.

1= بسیارکم ... 2= کم ... 3= متوسط ... 4= زیاد ... 5 = بسیار زیاد

آموزش مهارت خودآگاهی

1. آگاهی از نقاط ضعف و قوت خویش

2. آگاهی از حقوق و مسئولیت های خود

3. بیان ارزش های خود

4. اعتماد به نفس

5. داشتن نگرش مثبت به خود

6. داشتن نگرش مثبت به دیگران

7. تشخیص رفتار مناسب زنانه

8. تشخیص رفتارهای مناسب مردانه

9. راهنمایی گرفتن از ارزش های فردی هنگام انجام دادن کارها

10. تشخیص نیازهای روانی

11. لذت بردن از زندگی

داشتن هدف در زندگی

............

.

.

.

👇محصولات تصادفی👇

طراحی و ساخت قالبهای دایکاست کنترل توان ری اکتیو دینامیک در شبکه های میکروی مجتمع با استفاده از IPFC تعریف و کلیات شرکت سهامی فنر طراحی شده در سالیدورک و کتیا-طرح 10 شیپ فایل شهرهای استان گیلان به صورت نقطه ای