👈 فروشگاه فایل 👉

گزارش کارآموزی پتروشیمی رازی تصفیه گاز

ارتباط با ما

... دانلود ...

گزارش کارآموزی پتروشیمی رازی تصفیه گاز

دانلود گزارش کارآموزی پتروشیمی رازی

تفکیک مایعات

گزارش تصفیه گاز قدیم و جدید

فرمت فایل:ورد قابل ویرایش

تعداد صفحات: 73

فهرست تفکیک مایعات

مقدمه

واحد تفكيك مايعات

جدا كننده افقي

سيستم تقليل فشار

جدا كننده عمودي

لجن گير

فلش درام تفكيك

فلر

ناك اوت درام

برن پيت

الكل پات

عمليات توپك راني

                                       

فهرست گزارش تصفیه گاز

مقدمه

فصل اول:                                          

الف )آشنایی با تاریخچه مجتمع پتروشیمی رازی          

ب ) محل کارخانه                                                  

ج ) علت انتخاب محل کارخانه                                  

د ) مواد اولیه و مواد مصرفی                                  

    1 . گاز

    2 . سنگ فسفات

    3 . آب

    ازت

ه ) محصولات اصلی وفرعی                                    

نمودار درختی کارخانه                                          

فصل دوم :                                           

- واحد تصفیه گاز                                                

- گرم کننده گاز                                                     

- مخزن مایع گیر گازترش                                       

- فیلتر گازترش                                                    

- برج جذب                                                           

    الف ) عوامل ایجاد کننده پدیده کف

    ب ) اشکالاتی که پدیده کف ایجاد می کند

    ج ) روشهای جلوگیری از تشکیل پدیده کف

- مخزن مایع گیر گازشیرین                                     

- فلش درام                                                          

- مبدلهای حرارتی                                                 

- برج احیا                                                           

- فین فنهای آمین                                                 

- تریم کولرهای آمین                                            

- مخزن آمین                                                      

- فین فنهای گاز اسیدی                                          

- تریم کولرهای گاز اسیدی                                      

- مخزن مایع گیر گاز اسیدی                                    

- دوباره جوشاننده ها                                            

- سیستم گردش آمین                                              

الف) تصفیه کردنDEA                     

    ب) چاهک زیرآب

- ناک اوت درام                                                   

فصل سوم :                                          

- واحد گوگرد سازی                                              

- کوره اصلی واکنش                                              

- دیگ بخار                                                         

- چگالنده یک                                                      

- برج تبدیل                                                         

- چگالنده دو                                                        

- کوره کمکی                                                      

- چگالنده سه                                                      

- کوالیسر                                                            

- دودکش                                                            

- آب                                                          

👇محصولات تصادفی👇

کتاب اصول فیزیکی میکروسکوپ الکترونی امتحان نهایی دین و زندگی چهارم دبیرستان رشته تجربی به همراه پاسخنامه دی 91 درمان بیماری مرگبار بیخوابی با بهترین روش شبیه سازی فیلتر اکتیو در سیمولینک متلب بررسی حرکت لنگزنی رشته حفاري به روش اجزاء محدود