👈 فروشگاه فایل 👉

گزارش کارآموزی بررسی روشهای کنترل و ارزیابی موجودی کالا و انبارداری در شرکت سیمین تجارت نقش جهان

ارتباط با ما

... دانلود ...

گزارش کارآموزی بررسی روشهای کنترل و ارزیابی موجودی کالا و انبارداری در شرکت سیمین تجارت نقش جهان

دانلود گزاش کارآموزی بررسی روشهای کنترل و ارزیابی موجودی کالا و انبارداری در شرکت سیمین تجارت نقش جهان

فرمت فایل: ورد قابل ویرایش

تعداد صفحات: 92

فهرست:

مقدمه

فصل اول :آیین نامه ها و دستور العملها

آئين نامه معاملات شركت

مقدمه :

تعاريف و كليات

طبقه بندي خريدها

روشهاي خريد

بخش دوم- خريدهاي داخلي :

كميسيون معاملات

موارد عمومي

دستورالعمل پرداخت مساعده كاركنان

دستورالعمل پرداخت مساعده كاركنان

تعريف

آئين نامه تنخواه گردان

مقدمه :

تعاريف:

آئين نامه صندوق

مقدمه :

فصل دوم: اصول انبارداري

كليات

تعريف انبار و مخزن

وظايف انباردار

انواع موجودي هاي انبار

سازمان انبار

نقش انبار در اقتصاد كشور

نقش انبار در تجارت

نقش انبار در صنعت

هدف از استقرار يك سيستم انبارداري

سيستم انبارداري و مزاياي آن

خط مشي هاي انبارداري

فصل سوم: مراحل اجرايي خريد

قسمت اول: خريدهاي داخلي

درخواست خريد

سفارش خريد كالا به فروشنده

دفتر راهنمايي سفارش ها

قسمت دوم: خريدهاي خارجي

كليات

قيمت براساس سيف (CIF)

قيمت براساس (C8F)

قيمت براساس (F.O.B)

قيمت براساس (F.A.S)

فصل چهارم: منابع ورود كالا به انبار

از طريق خيدهاي داخلي

از طريق خريدهاي خارجي

كالاي انتقالي از ساير انبارها و اجناس برگشتي

كالاها و لوازمي كه در كارگاه هاي يك مؤسسه ساخته مي شود

ورود كالاهاي خريداري شده به انبار

تحويل كالا به انبار

تحويل كالا به انبار به صورت تحويل دائم

تحويل كالا به انبار به صورت تحويل موقت

نحوه و موارد استفاده از فرم قبض انبار

درخواست كالا و مواد از انبار

تحويل و خروج كالا از انبار

رسيد انبار مستقيم

دريافت ابزارآلات از انبار

فرم خروج كالا از مؤسسه

فصل پنجم : كدگذاري كالا و لوازم

قسمت اول: كليات كدگذاري

كليات كدگذاري

روش الفبايي

روش شماره گذاري ساده

روش الفبا و شماره (حروف و عدد)

روش نيمونيك

كدگذاري براساس طبقه بندي كالا

طبقه بندي و كدگذاري استاندارد بين المللي

روش طبقه بندي و كدگذاري اختصاصي

روش شماره گذاري دسيمال يا دهدهي

قسمت دوم: چيدن جنسي در انبار

چيدن جنسي در انبار

سيستم كاردكسي

كارت روي قفسه (Bin Card)

گزارش موجودي انبار

اصول ايمني و حفاظت

فصل ششم: كنترل موجودي هاي انبار

قسمت اول:

موجودي برداري «عيني» اجناس

وظايف انبار در ارتباط با سفارش و موجودي ها

نقطه سفارش

روش حداكثر- حداقل

ميزان حداقل موجودي و ذخيره احتياطي

ميزان حداكثر موجودي

متوسط موجودي

شرح مراحل انجام سفارش از طريق انبار

تعيين بهاي موجودي هاي انبار

روش بهاي تمام شده واقعي

الف) روش ميانگين متحرك قسمت ها

ب) روش ميانگين وزني

ج) روش اولين صادره از اولين وارده (FIFO)

د) روش اولين صادره از آخرين وارده (LIFO)

روش بهاي تمام شده با قيمت بازار هر كدام كه كمتر است

روش بهاي «معادل بازار»

روش قيمت فروش

قسمت دوم:

هزينه هاي انبارداري

هزينه سفارش

هزينه نگهداري كالا در انبار

قسمت سوم: حسابداري انبار و تداركات

عمليات حسابداري خريد

فصل هفتم: قانون محاسبات عمومي

اموال دولتي

👇محصولات تصادفی👇

خويشتن پنداري دانلود تحقیق در مورد زندگي نامه سعدي شيرازي پاورپوینت روان درمانی رشته خدمات مشاوره طرح کسب و کار تولید گوشت شتر مرغ دانلود گزارش کارآموزی ادلره برق