👈 فروشگاه فایل 👉

بررسي صادرات غير نفتي جمهوري اسلامي ايران به جمهوري خلق چين

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسي صادرات غير نفتي جمهوري اسلامي ايران به جمهوري خلق چين

فهرست صفحه

مقدمه 1

فصل اول

- ادبيات موضوع و سيرتكامل نظريه ها ( توسعه صادرات ) 3

- صادرات و رشد اقتصادي 7

استراتژي تجارت بين الملل 9

رابطه ميان كاهش ارزش پول و توسعه صادرات 11

- بازار يابي بين المللي 13

- تحقيقات بازار صادرات 13

- تشويق و توسعه صادرات 19

- قيمت گذاري 20

- پيشنهاد قيمت صادراتي 20

- مكاتبه در صادرات 21

- نقش تامين مالي صادرات در توسعه صادرات 22

- عوامل مؤثر در توسعه صادرات 23

- مروري بر بازرگاني خارجي ايران 27

فصل دوم – جمهوري خلق چين 32

* بخش اول

- جغرافياي طبيعي 32

* بخش دوم

- جغرافياي انساني 36

* بخش سوم

- جغرافياي سياسي 44

* بخش چهارم

- اوضاع اقتصادي چين 53

- صادرات 57

- واردات 60

فصل سوم -تحليلي بر روابط دو جانبه جمهوري اسلامي ايران و جمهوري خلق چين62

* بخش اول

- روابط سياسي 62

* بخش دوم

- روابط بازرگاني جمهوري اسلامي ايران و چين 68

- صادرات غير نفتي ايران به چين 69

- واردات ايران از چين 70

فصل چهارم -صادرات غير نفتي جمهوري اسلامي ايران به كشور چين 73

* بخش اول

- صادرات غيرنفتي جمهوري اسلامي ايران 73

* بخش دوم

- صادرات غير نفتي ايران به چين 74

- تركيب صادرات جمهوري اسلامي ايران به چين 75

فصل پنجم - نتيجه گيري 80

👇محصولات تصادفی👇

بررسی و تحقیق- بازيافت زباله- در 110 صفحه-docx پاورپوینت آبنما در طراحی پارک و باغهای ايرانی پاورپوینت تاب آوری شهری بررسی موضوع مخابرات نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان شبستر (واقع در استان آذربایجان شرقی)