👈 فروشگاه فایل 👉

کار تحقیقی در مورد قانون كار

ارتباط با ما

... دانلود ...

کار تحقیقی در مورد قانون كار

بخشی از متن اصلی :

فهرست مطالب

فصل اول

تعاريف كلي و اصولي 5

فصل دوم

قرار داد كار

مبحث اول- تعريف قرارداد كارو شرايط اساسي انعقاد آن 6

مبحث دوم- تعليق قرارداد كار 8

مبحث سوم- خاتمه قرارداد كار 10

مبحث چهارم- جبران خسارت ازهرقبيل و پرداخت مزاياي پايان كار 14

فصل سوم

شرايط كار

مبحث اول- حق السعي 16

مبحث دوم- مدت 21

مبحث سوم- تعطيلات و مرخصي ها 24

مبحث چهارم- شرايط كارزنان 27

مبحث پنجم- شرايط كارنوجوانان 28

فصل اول _ تعاريف كلي و اصولي

ماده 1- كليه كارفرمايان كارگران كارگاهها موسسات توليدي صنعتي خدماتي و كشاورزي مكلف به تبعيت از اين قانون مي باشند.

ماده 2- كارگر از لحاظ اين قانون كسي است كه به هر عنوان در مقابل دريافت حق السعي اعم از مزد حقوق سهم سود و ساير مزايا به درخواست كارفرما كار مي كند.

ماده 3- كارفرما شخصي است حقيقي يا حقوقي كه كارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دريافت حق السعي كار مي كند. مديران ومسوولان و بطور عموم كليه كساني كه عهده دار اداره كارگاه هستند نماينده كارفرما محسوب مي شوند و كارفرما مسوول كليه تعهداتي است كه نمايندگان مذكور در قبال كارگر به عهده ميگيرند. در صورتي كه نماينده كارفرما خارج از اختيارات خود تعهدي بنمايد و كارفرما آن را نپذيرد در مقابل كارفرما ضامن است.

ماده 4- كارگاه محلي است كه كارگر به درخواست كارفرما يا نماينده او در آنجا كار مي كند از قبيل موسسات صنعتي كشاورزي معدني ساختماني ترابري مسافربري خدماتي تجاري توليدي اماكن عمومي و امثال آنها.

این فایل به همراه فهرست مطالب ، متن اصلی تحقیق با فرمت 'word ' در اختیار شما قرار می‌گیرد.

تعداد صفحات : 30

👇محصولات تصادفی👇

پروژه ساعت آنالوگ با سی شارپ حل تمرین کتاب اصول انتقال گرما Kreith - ویرایش هفتم مقاله تعليم و تربيت از ديدگاه اسلام گزارش کارآموزی اداره برق منطقه ای کوار تحقيق چرخه عمر صنايع روشنايي توليد نور