👈 فروشگاه فایل 👉

کار تحقیقی در مورد قاچاق و عناصر آن

ارتباط با ما

... دانلود ...

کار تحقیقی در مورد قاچاق و عناصر آن

بخشی از متن اصلی :

فهرست

بخش اول – کلیات 10

فصل اول: تعاریف 10

مبحث اول – تعریف لغوی قاچاق 10

بحث دوم – تعریف قانونی قاچاق 10

گفتار اول: تعریف قاچاق در قانون انحصار تجارت خارجی 11

گفتار دوم: تعریف قاچاق در قانون مجازات مرتکبین قاچاق 11

گفتار سوم: تعریف قاچاق بر اساس قانون امور گمرکی 12

گفتار چهارم: تعریف قاچاق توسط اشخاص حقوقی 13

فصل دوم: انواع قاچاق 14

مبحث اول: انواع قاچاق از نظر تعریف 14

مبحث دوم: انواع مختلف قاچاق 15

گفتار اول: قاچاق ارز 15

گفتار دوم: قاچاق کالای گمرکی و تجاری 17

گفتار سوم: قاچاق سلاح و مهمات 19

گفتار چهارم: قاچاق آثار ملی و عتیقه جات 21

گفتار پنجم: قاچاق مواد افیونی و مخدر 23

گفتار ششم: قاچاق اشخاص 24

فصل سوم: عناصر و ارکان جرم قاچاق 26

مبحث اول: عناصر عمومی 26

مبحث دوم: عنصر مادی 27

گفتار اول: سیر تکاملی جرم تا عنصر مادی 28

گفتار دوم: تهیه مقدمات ارتکاب جرم 29

گفتار سوم: جرم تام 29

بحث سوم: عنصر معنوی 31

بخش دوم 32

فصل اول: شناخت شیوه های مهم ارتکاب به جرم قاچاق 33

مبحث دوم: انواع ورود کالای قاچاق به داخل کشور 35

گفتار اول: کالای وارده از طریق دریا 35

گفتار دوم: کالای وارده از طریق هوا 36

گفتار سوم: کالای وارده از طریق خشکی 37

گفتار چهارم: کالای وارده توسط مسافر 38

فصل دوم: اثرات منفی قاچاق در جامعه 39

مبحث اول: اثرات منفی قاچاق بر اقتصاد کشور 39

گفتار اول: آثار قاچاق بر سیاستهای اجرایی دولت 40

گفتار دوم: آثار منفی قاچاق بر سیاستهای بازرگانی 42

گفتار سوم: آثار منفی قاچاق بر درآمدهای عمومی دولت 42

گفتار چهارم: آثار منفی قاچاق بر سلامت جامعه و مصرف کنندگان 43

مبحث دوم: آثار فرهنگی و اجتماعی قاچاق 43

گفتار اول: تهاجم فرهنگی 44

گفتار دوم: غارت هویت فرهنگی 45

گفتار سوم: بحران در کانون خانواده 46

گفتار چهارم: تضعیف فرهنگ کار 47

فصل سوم: علل گرایش به قاچاق و روشهای مناسب برای مقابله به آن 48

مبحث اول: شناسایی علل گرایش به قاچاق برای مقابله با آن 48

مبحث دوم: شناسایی روشهای مناسب برای مقابله عملی با قاچاق 52

بخش سوم: صلاحیت سازمانهای رسیدگی کننده 56

فصل اول: سازمانهای رسیدگی کننده به جرم قاچاق 56

مبحث اول: سازمانهای غیرقضایی 56

گفتار اول: سازمانهای شاکی 57

مبحث دوم: مراجع قضایی 58

گفتار اول: محاکم قضایی (دادگاههای انقلاب و یا عمومی) 59

گفتار دوم: سازمان تعزیرات حکومتی 60

فصل دوم: تکلیف کالای مکشوفه 62

مبحث اول: چگونگی تعیین تکلیف کالاهای قاچاق مکشوفه 62

مبحث دوم: آثار تعقیب قضایی نسبت به سازمان کاشف 64

گفتار اول: حق الکشف سازمان کاشف 66

گفتار دوم: حق الکشف مأموران 68

فصل سوم: راه حل های پیشنهادی برای مبارزه با قاچاق 68

چکیده

قاچاق معضل دیرینه ای است که از دیرباز خسارت های اقتصادی و فرهنگی گسترده ای به کشور وارد کرده و ملتی را از درآمدهای مشروع و قانونی چشمگیر محروم ساخته است. این پدیده شوم از دورانی آغاز می شود که جوامع بشری و نیازمندیهای آنان گسترش پیدا کرد و مردم هر منطقه جغرافیایی از تامین کلیه نیازمندیهای خود عاجز و ناتوان گشتند به همین خاطر از یک طرف برای تأمین نیازهای خود و نیز عرضه و فروش تولیدات اضافی ناگزیر از انجام مراودات تجاری بودند و از طرف دیکر گسترش روابط تجاری و سیاسی حکومتها را بر آن داشت که به منظور کسب درآمد و نظارت و کنترل بر روابط تجاری و به منظور اعمال حاکمیت و تأمین منابع مالی حکومت مقررات گمرکی وضع نماید.

با گسترش و پیچیده تر شدن روابط تجاری و تنوع تولیدات ماشینی، ترویج فرهنگ مصرفی، تسهیل امر حمل و نقل و گسترش روابط سیاسی اقتصادی پدیده قاچاق روز به روز پیچیده تر شده و زمینه ارتکاب آن افزایش یافت و این بلای اجتماعی گریبانگیر کشورها گردید. ظهور پدیده قاچاق و ارتکاب به آن کشورها را بر آن داشته تا مقرراتی جهت پیگیری و مبارزه با آن تدوین و به مرحله اجرا گذارند. در ایران نیز هرچند به علت آزاد بودن ورود و خروج کالا و ارز به کشور قاچاق به معنی فعلی جایگاهی نداشت اما دولت «قانون مجازات مرتکبین قاچاق» را به تصویب رساند و آن را به مرحله اجرا درآورد. در این تحقیق سعی شده چکیده ای از مبحث قاچاق و آثار آن و عوامل مختلف مربوط به آن مورد بحث قرار گیرد.

بخش اول – کلیات

فصل اول تعاریف

مبحث اول: تعریف لغوی قاچاق

قاچاق واژه ای ترکی و از لحاظ لغوی به معنای «کاری که پنهانی و با تردستی انجام شود» می باشد. در ترمینولوژی حقوقی، قاچاق این گونه معرفی شده است قاچاق در معانی ذیل به کار می رود:

1-حمل و نقل کالا از نقطه ای به نقطه ای (خواه دو نقطه مزبور در داخل کشور باشد «قاچاق داخلی» خواه یک نقطه در داخله و یک نقطه در خارجه باشد که آنرا «قاچاق خارجی» می گویند) برخلاف مقررات مربوط به حمل و نقل به طوریکه این عمل ناقض ممنوعیت یا محدودیتی باشد که قانوناً مقرر شده است.

مبحث دوم: تعریف قانونی قاچاق

گفتار اول: تعریف قاچاق در قانون انحصار تجارت خارجی

بند الف از ماده (11) قانون فوق «قاچاق» را چنین تعریف نموده است: «کلیه اجناسی که بر خلاف مقررات این قانون وارد مملکت می شود قاچاق محسوب و به نفع دولت ضبط و فروخته می شود و مرتکبین به حبس از 6 ماه الی یکسال محکوم خواهند شد.»

این فایل به همراه فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت 'word ' در اختیار شما قرار می‌گیرد.

تعداد صفحات :74

👇محصولات تصادفی👇

پروژه آمار بررسي علل افت تحصيلي دانش آموزان در مقطع تحصيلي متوسطه بررسی وضعيت دوران بارداري در زنان روزه دار و غير روزه دار بررسی عقد مزارعه و مساقات در حقوق ایران راهنمای مصور و جامع سنگ های قیمتی شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان جاسک (واقع در استان هرمزگان)