👈 فروشگاه فایل 👉

دانلود فایل کامل آموزشی درس الکترومغناطيس 1

ارتباط با ما

... دانلود ...

دانلود فایل کامل آموزشی درس الکترومغناطيس 1

این فایل بر اساس 9 فصل اول از کتاب مبانی نظريه الکترومغناطيس تاليف جان ر. ريتس ، فردريک ج .ميلفورد، رابرت و. کريستی توسط دکتر حسين غفوريان ، عضو هيأت علمی دانشگاه پيام نور

تهیه و آماده شده است.

شما عزیزان می توانید با این فایل ،این درس را به طور کامل فراگیرید.

بخشی از محتوا:

فصل دوم : الکترواستاتيک

در اين فصل به بررسي موارد زير مي پردازيم.

1- قانون کولن چيست؟ و چگونه مي توان با استفاده ازآن نيروي بين بارهاي الکتريکي را بدست آورد.

2- شدت ميدان الکتريکي چيست؟ و چگونه مي توان ميدان الکتريکي يک يا چندبار الکتريکي يا يک توزيع بار الکتريکي را بدست آورد.

3- قانون گاوس چيست؟و چگونه مي توان از آن براي پيدا کردن ميدان الکتريکي استفاده کرد.

4- دوقطبي الکتريکي و محاسبه ميدان و پتانسيل الکرتيکي آن.

5- بسط پتانسيل حاصل از يک توزيع بار برحسب پتانسيل چند قطبي ها.

👇محصولات تصادفی👇

گزارش کارآموزی دفتر شركت ساختماني ابهر گزارش کارآموزی مسائل مربوط به كامپيوتر از قبيل نرم افزار سيستم، عامل،نصب وغيره مدیریت تولید -مجموعه اول مقالات ازآستين طبيبان ، قولي درمسئووليت مدني پزشكان تاريخچه ايمني، حفاظت و بهداشت کار