👈 فروشگاه فایل 👉

بررسي مالي مجتمع صنعتي سيمان آبيك

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسي مالي مجتمع صنعتي سيمان آبيك

پيشگفتار

فهرست مطالب

فهرست اشكال

فهرست ضمائم

چكيده

فصل اول - كليات

مقدمه

تعريف موضوع تحقيق

اهميت و ارزش تحقيق

اهداف تحقيق

كاربرد نتايج تحقيق

سوالات اساسي تحقيق

روش تحقيق

تعريف واژه ها

خلاصه

مباحث فصول بعدي

فصل دوم - ادبيات موضوع

مقدمه

بخش يك - مباحث نظري

سيستم

خريد

اهداف بخش خريد

اصول و موازين پنجگانه خريد

وظايف و مسئوليت هاي بخش خريد

ارتباط بخش خريد با بخشهاي ديگر

فرآيند يا مراحل خريد خارجي

انبار

انواع انبارها

جايگاه انبار

اهداف و وظايف انبارها

انواع موجوديهاي انبارها

انبارداري

سيستم انبارداري و مزيتهاي آن

وظايف انباردار

انتظارات مديريت از سيستم كنترل انبارها

نكات مهم براي اداره بهينه انبارها

مناسبترين «تعداد اقتصادي» انبارها

طراحي و برنامه ريزي تامين كالا

كدينگ

كدگذاري

فوايد كد گذاري

انواع روشهاي كدگذاري

موجودي كالا

اهميت موجوديها

دلايل نگهداري موجودي كالا

هزينه مربوط به موجوديها

مواضع مختلف بخشها و گروههاي درون سازمان نسبت به حجم موجوديها

كنترل موجودي

مشكلات عدم تعادل موجودي

مهمترين شيوه هاي محاسبه قيمت تمام شده موجودي كالا در انبار

سيستم هاي سفارش كالا در سازمان

بخش دو - پيشينه تحقيق

بخش سه - مشخصات مجتمع صنعتي سيمان آبيك

مروري مختصر بر خط توليد مجتمع صنعتي سيمان آبيك

طرح طبقه بندي مشاغل كارخانه

شرح وظايف

خلاصه

فصل سوم - روش تحقيق

مقدمه

كتابخانه

مشاهده

مصاحبه

خلاصه

فصل چهارم - تجزيه و تحليل اطلاعات

مقدمه

طراحي انبارها

انواع انبارها در كارخانه سيمان آبيك

مشكلات و خسارت ناشي از طراحي غيراصولي انبارها

حفاظت و ايمني انبارها

عمليات مربوط به خريد در انبارها

انواع خريد

انواع شيوه ها در خريدهاي داخلي

عمليات خريد در تداركات

تنظيم گزارش خريد

خريدهاي خارجي

نحوه خريد مواد اوليه توسط مجتمع صنعتي سيمان آبيك

خريدهاي خودسرانه برخي از مسئولين و واحدها

خريدهائي‌ كه كالاي آنها فاسد شدني است

خريدهاي غير ضروري و بيش از حد

كنترل كيفيت

استاندارد كردن قطعات

قبض انبار

سيستم كدينگ اجناس

مشكلات ناشي از عدم كدينگ

مزاياي كدينگ اجناس

شرح كدينگ اجناس

عدم وجود واحدي براي پياده كردن سيستم كدينگ بطور ثابت

مختصري درباره سيستم اطلاعات مديريت

عمليات نگهداري و سرويس دهي انبار

عمليات نگهداري در بخش اداري

عمليات نگهداري مربوط به داخل انبار

كنترل موجودي انبار

انواع روشهاي كنترل موجودي

محاسبه قيمت تمام شده موجودي كالا در انبار

عدم هماهنگي انبار با واحدهاي توليدي

خلاصه

فصل پنجم - نتيجه گيري و پيشنهادات

مقدمه

نتيجه گيري

پيشنهادات

منابع و مآخذ

ضمائم

چكيده :

موضوع تحقيقي كه در پيش روي شماست حاصل بررسي سيستم خريد و انبارداري در مجتمع صنعتي سيمان آبيك مي باشد كه هدف از انتخاب آن اولاً آشنايي با نحوه انجام عمليات خريد و سفارشات در يك مجتمع صنعتي و توليدي و ثانياً چگونگي عمليات نگهداري ، و سرويس دهي انبار در يك مجتمع صنعتي و توليدي مي باشد .

در طي بررسي سيستم خريد و انبارداري در مجتمع صنعتي سيمان آبيك تحقيقات با بهره گيري از روشهاي متنوع از قبيل : مشاهده ، مصاحبه و كتابخانه انجام گرفت كه كمك شاياني به ما نمود در جهت شناخت عمليات خريد و تداركات توسط مسئولين و كارپردازان كه تلاش دارند خريدها به موقع و مناسب باشند و در حقيقت مي كوشند اصول و موازين پنج گانه خريد رعايت شود . اطلاعات مفيدي نيز در زمينه انبار و انبارداري و عمليات نگهداري و سرويس دهي انبار بدست آمد كه ما را در نحوه ايجاد كدينگ و كنترل موجودي (انبار گرداني) بهينه داراي شناخت مناسبي نمود.

در طي انجام تحقيق فوق موانع و مشكلات اندكي بچشم آمد كه با توجه به همكاري صميمانه كاركنان و مسئولين مجتمع صنعتي سيمان آبيك مي توان از آن صرف نظر كرد . چرا كه منابع و امكانات و اطلاعات ارزنده اي را اين عزيزان در اختيار بنده قرار دادند كه در ارائه پربارتر اين تحقيق بسيار مفيد بودند .

👇محصولات تصادفی👇

مرتبه آموزش و پرورش در تولید علم (تعلیم و تربیت ) تحقیق در مورد وسواس در ادبيات فارسي دانلود فايل ليزر برج ايفل 50 سانتي چوبي كورل دراو دانلود کتاب فیبر نوری چگونه کار میکند ماکت 3 بعدی سنجاب