👈 فروشگاه فایل 👉

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت ارزیابی عملكرد كاركنان

ارتباط با ما

... دانلود ...

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت ارزیابی عملكرد كاركنان

ارزیابی عملكرد كاركنان - پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت

سنجش نظر سرپرستان نسبت به اثر بخشی عملكرد كاركنان در شركت توزيع نيروي برق (به همراه پرسش نامه ) - پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت

فرمت فایل اصلی پایان نامه : doc

حجم فایل : 2378 KB

تعداد کل صفحات : 132 صفحه (با ضمائم )

این پایان نامه جهت ارائه در مقطع کارشناسی ارشد مدیریت تدوین گردیده است . و شامل کلیه مباحث مورد نیاز پایان نامه ارشد این رشته می باشد.نمونه های مشابه این عنوان با قیمت های بسیار بالایی در اینترنت به فروش می رسد. فروشگاه ما این پایان نامه را با قیمت ناچیزی جهت استفاده دانشجویان عزیز در رابطه با منبع اطلاعاتی در اختیار شما قرار می دهند. حق مالکیت معنوی این اثر مربوط به نگارنده است. و فقط جهت استفاده از منابع اطلاعاتی و بالابردن سطح علمی شما در این سایت ارائه گردیده است.

در دوران معاصر كمتر كسي يافت مي شود كه درباره لزوم و ضرورت وجود نظام ارزيابي عملكرد در سازمان بحث ننمايد ، رشد و گسترش و تحولات دانش مديريت بصورت عام و حوزه مديريت منابع انساني به صورت خاص ، وجود نظام ارزيابي عملكرد را در سازمان بديهي و اجتناب ناپذير نموده است بگونه اي كه عدم وجود آن به عنوان يكي از علائم بيماري سازماني است .

نظامهاي ارزيابي سنتي كه مبتني بر وجود تعدادي عوامل و شاخصهاي ثابت و بدون توجه به ابعاد زمينه اي يا بستر سازمان بوده است ، با توجه به تغيير و تحولات بنيادين در فرايند هاي مديريتي كه خود ناشي از تحولات نگرشي مي باشد ، به نظر مي رسد توجه به عوامل درون سازماني و نهاده هاي سازماني ، از حيث تاثير آن بر عملكرد ، كاركنان موجب ارزيابي كردن واقعي عملكرد كاركنان و تحليل عملكرد ، باعث تغيير اساسي در شاخصها و محورهاي ارزيابي عملكرد گرديده است .

ارزيابي در هر نظامي با اين هدف انجام مي گيرد كه با شناخت وضع موجود ، ضمن كنترل سياستهاي اعمال شده ، زمينة سياستگذاري و برنامه ريزي آتي فراهم گردد . ارزيابي عملكرد اين امكان را به وجود مي آورد تا با كاهش نقاط ضعف و افزايش نقاط قوت ، شرايط براي بهبود مستمر فراهم آيد .

در هر سازمان تدوين راهبرد ، برنامه ريزيهاي كوتاه مدت و بلند مدت ، انجام اصلاحات ، ايجاد بهبود و تحول با ارزيابي عملكرد و شناخت وضعيت موجود آغاز مي شود .

عنوان مطالب صفحه

فصل اول : كليات تحقيق

چکیده

مقدمه ..........................................................................................................................................1

1- بيان مساله.............................................................................................................................3

2- اهميت موضوع تحقيق........................................................................................................5

3- اهداف تحقيق.......................................................................................................................6

4- سئوالات تحقيق ..................................................................................................................6

5- متغيرهاي تحقيق.................................................................................................................8

6- تعريف واژه ها و اصطلاحات تخصصي تحقيق...............................................................8

فصل دوم :‌ ادبيات موضوع (56 - 11)

بخش اول :‌ارزيابي عملكرد ...................................................................................................11

1-تعريف ارزيابي عملكرد.................................................................................................... 11

2- تاريخچه ارزشيابي...........................................................................................................13

3- فلسفه ارزشیابی ........................................................................................................... 16

4- ماهيت و ضرورت ارزيابي عملكرد ........................................................................... 20

5- نگرش به ارزيابي عملكرد...............................................................................................22

6- مراحل فرايند سيستم ارزيابي عملكرد........................................................................24

7- عوامل موثر در انتخاب نوع سيستم ارزيابي عملكرد................................................25

8- خطاهاي ارزشيابي...........................................................................................................26

9- روشهاي ارزيابي عملكرد................................................................................................28

10- موانع استفاده از روشهاي ارزيابي عملكرد...............................................................35

11- مشخصات و ويژگيهاي يك سيستم ارزيابي عملكرد............................................37

12- ارزشيابي در اسلام........................................................................................................39

13- اصول ارزشيابي در اسلام............................................................................................42

عنوان مطالب صفحه

بخش دوم : اثر بخشي............................................................................................................44

1- مقدمه..................................................................................................................................44

2- تعاريف اثر بخشي..............................................................................................................44

3- عوامل تعيين كننده اثر بخشي كار................................................................................46

4- مدلهاي اثر بخشي از ديدگاه صاحبنظران....................................................................47

5- عوامل موثر اثر بخشي سازمان............. .........................................................................48

6- شاخصها و روشهاي سنجش اثر بخشي.......................................................................49

7- شاخصهاي اثر بخشي سازمان......................................................................................51

8- پيشينه مطالعاتي موضوع تحقيق.................................................................................53

9- تاريخچه شركت توزيع نيروي برق شمال خراسان..................................................54

فصل سوم : روش تحقيق

1- روشهاي تحقيق................................................................................................................57

2- نوع تحقيق.......................................................................................................................57

3- جامعه آماري تحقيق.......................................................................................................57

5- قابليت و اعتبار پرسشنامه.............................................................................................58

6- روش تجزيه و تحليل داده ها.......................................................................................60

فصل چهارم : تجزيه و تحليل داده ها

1- توصيف داده هاي زمينه اي...........................................................................................62

2- تجزيه و تحليل سايرسئوالات پرسشنامه....................................................................65

3- آزمون سئوالات فرعي.....................................................................................................99

4- آزمون سئوال اصلي.....................................................................................................104

فصل پنجم : نتيجه گيري و پشنهادات

1- نتيجه گيري..................................................................................................................111

2- پيشنهادات....................................................................................................................112

3- موضوعات پيشنهادي..................................................................................................113

4- محدوديتهاي تحقيق ..................................................................................................115

👇محصولات تصادفی👇

دانلود گزارش کارآموزی در مورد شوینده ها رشته شيمي كاربردي شركت توليدي و شيميايي پاكشو طراحی وساخت قالبهای فلزی دانلود نقشه بخش های شهرستان فومن تحقيق اثرات حمله اعراب به ایران آشنایی با پست های کمپکت