👈 فروشگاه فایل 👉

نماد شناسی نقوش حیوانی ایران باستان بخش سوم

ارتباط با ما

... دانلود ...

نماد شناسی نقوش حیوانی ایران باستان بخش سوم

نَماد (که مَظهَر و سَمبُل هم نامیده شده) نشانهای است که نشانگر یک اندیشه، شیء، مفهوم، چگونگی و جز اینها می‌تواند باشد.

نماد می‌تواند یک شیء مادی باشد که شکلش بطور طبیعی یا بر پایه قرارداد با چیزی که به آن اشاره می‌کند پیوند داشته باشد. برای نمونه فروهر نماد مزداپرستی است.

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت اهمیت توجه به اقلیم در معماری دانلود اقدام پژوهی حل کردن مشکل افسردگی دانش آموز مقاله حکمراني خوب مفهومي نو درمديريت دولتي دانلود طرح توجیهی فرآوری و بسته‌ بنـدی ميگـو نقشه ی بخش های شهرستان گچساران