👈 فروشگاه فایل 👉

پاورپوینت همساز با اقلیم

ارتباط با ما

... دانلود ...

پاورپوینت همساز با اقلیم

تمام ابعاد زندگی انسان با ساختار محیط اقلیمی او در ارتباط است.

اقلیم بر بسیاری از موارد همچون شکل معماری، نوع خوراک و پوشاک ، نوع آداب و رسوم و . . . تاثیر می گذارد.

بدون شک آسایش زیستی در محیط مصنوع انسان تحت تاثیر شرایط محیطی و اقلیمی است. از اینرو انسان ناگزیر از شناخت شرایط اقلیمی محیط خود است تا با موانع و امکانات آن سازگار شود.

معماری همساز با اقلیم پاسخی است که انسان از دیر باز تا کنون برای مقابله با شرایط محیطی به دنبال آن بوده است.

هدف از این درس آشنایی با اقلیم ، مقیاس ها و عناصر تشکیل دهنده آن و آشنایی با معماری اقلیمی است.

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت قلعه های تاريخی قزوین بررسي دو عامل فساد مالي و پول شويي در كشورهاي جهان فایل آماده اسکچاپ بیمارستان تاثیر مالیات بر ارزش افزوده و معافیت های مالیاتی شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان چناران (واقع در استان خراسان رضوی)