👈 فروشگاه فایل 👉

امنیت در برابر صاعقه

ارتباط با ما

... دانلود ...

امنیت در برابر صاعقه

ابرهای بارانی ازمجموعه ی بخارآب در سطح زمین تشکیل شده است.سبب به وجود آمدن قطبی مشخصی در درون ابر می شود.معادل و مخالف بار طبق آنچه که در شکل 18.1 نمایش داده شده است در زمین،زیر ابر تشکیل می شود.

زمانی که پتانسیل مختلف بین ابر و زمین به نقطه بحرانی می رسد صاعقه بین ابر و نقطه زمین رخ می دهد.

شکل 18.1 تصویر کلی صاعقه:(الف) جریان روبه پایین (ب) جریان روبه بالا

این نوع تخلیه می تواند از ابر تا زمین به عنوان جریان پایین رونده آغاز شود که در شکل 18.1الف نشان داده شده است.گاهی اوقات می تواند شبیه یک پله هدایت شده از زمین به ابر شروع شود.همچون موجی با جریان بالا رونده که در شکل 18.1(ب) نشان داده شده است.در هنگام تخلیه هوا به صورت عمود شکاف برمی دارد و صدای بلندی تولید می شود که رعد و برق نامیده می شود.

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت پل جوبی اصفهان دانلود اقدام پژوهی افزایش نشاط در هنگام استراحت کلاسی کار تحقیقی در مورد آيين دادرسي كيفري بررسی انواع موتور های الکتریکی تکفاز آزمایش دستگاه سیستم چرخ دنده ای