👈 فروشگاه فایل 👉

مقاله مدیریت مصرف آب به منظور کاهش خسارت در زمان خشکسالی

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقاله مدیریت مصرف آب به منظور کاهش خسارت در زمان خشکسالی

متأسفانه در كشور ما هنوز استفاده مطلوب از آب به شكل يك فرهنگ جايگاه خاص خود را پيدا نكرده است، به همين جهت دستيابي به تعادل نسبي در زمينه عرضه و مصرف آب يك اصل اساسي و ضروري است كه اين مهم جز با ايجاد يك نظام جامع مديريت آب ميسر نيست. با توجه به رشد جمعيت، گسترش صنعت، بالا رفتن سطح بهداشت و رفاه عمومي و... استفاده آدمي از آبهاي زيرزميني به منظور تامين نياز روز افزون خود بيش از پيش افزايش داشته است که اين امر از يک سو و وقوع خشکسالي ها و کاهش نزولات جوي از سويي ديگر باعث فشار بيشتر بر روي سفره هاي آب زيرزميني و حوزه هاي آبخيز شده است. لذا صرفه جويي در مصرف آب به منظور مديريت بهينه اين ماده حيات بخش بايد در دستور کار قرار گيرد. به صورت عمده مي¬توان مصرف آب در کشور را در سه بخش : مصرف شهري، کشاورزي و صنعت طبقه بندي نمود. که در هر کدام از اين بخشها شاهد هدر رفت بالاي آب مي باشيم.در اين مقاله ضمن طرح و بيان اهميت موضوع مديريت مصرف آب در کشور و تاثير آن بر روي کاهش فشار بر سفره آبهاي زيرزميني، به بررسي مصرف آب در سه بخش ياد شده پرداخته و در ادامه با اشاره به برخي اقدامات و مطالعات انجام شده، راهکارهايي را از جمله: تعيين الگوي مصرف در اين بخش¬ها، برنامه هايي جهت کاهش مصرف و صرفه جويي در آب و .... را به جهت کاهش فشار بر روي حوزه هاي آبخيز و جلوگيري از افت بي رويه سفره هاي آب زير زميني ارائه مي کند.

مقاله شامل:

چكيده

مقدمه

مواد و روش ها

افزايش تقاضا ، فشار بر روي حوزه هاي آبخيز

الگوي مصرف و تلفات آب شهري

عوامل مؤثر بر كاهش تقاضاي آب شهري

مقايسه مصرف آب كشاورزي در آبياري انواع محصولات

آب صنعت

نتيجه گيري و منابع

word

12 صفحه

👇محصولات تصادفی👇

نقش رسانه های گروهی در امر توسعه ورزش Toxicological effects of rare earth yttrium on wheat seedlings Triticum aestivum نقشه منحنی های هم تبخیر استان بوشهر شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان کاشان (واقع در استان اصفهان) بررسی تحول تاريخي نظام تامين اجتماعي