👈 فروشگاه فایل 👉

پایان نامه بررسی عوامل اجتماعی اقتصادی موثر برگرایش زنان به اشتغال

ارتباط با ما

... دانلود ...

پایان نامه بررسی عوامل اجتماعی اقتصادی موثر برگرایش زنان به اشتغال

پایان نامه بررسی عوامل اجتماعی اقتصادی موثر برگرایش زنان به اشتغال

مقدمه

اشتغال زنان كه بيش از هر چيز به سبب نيازهاي اقتصادي پديد آمده است پس از بروز جنگهاي دراز مدت در مغرب زمين و كمبود نيروي انساني دامنة وسيعي پيدا كرده است و با بكار گرفتن زنان در واحدهاي توليدي، زمينة اجتماعي اشتغال آنان در عرصه هاي گوناگون فراهم آمد. اگر چه دگرگونيهاي بنيادي كه در اتباط با زنان اتفاق افتاده است منجر به تحول نقش و جايگاه اجتماعي آنان در بخشهايي از جامعه شده و زن را به حوزه اي وارد نموده كه قبلاً تحت نفوذ و سلطة مردان بوده است. لكن اين تحول در موقعيت اجتماعي هنوز نتوانسته است موقعيت نابرابر زن و م رد در خانواده را دگرگون سازد؛ تا جايي كه زنان فشارهاي مضاعفي را به دليل ايفاي نقش هاي چندگانه تجربه مي كنند و به عبارت ديگر اين تحولات نتوانسته روابط اقتدار گرايانه و نابرابر بين زن و شوهر را به مرد واگزار كند و زن بتواند در تصميم گيريهاي مرتبط با خانواده نقش و حضور موثري داشته و در نهايت بتواند روابط خود با ديگر اعضاء را بر اساس احترام متقابل تنظيم كند.

اشتغال از دیدگاه کلان اقتصادی از جنبه های مختلفی همچون درآمد زایی ، تولید و کارآفرینی توسعه دانش و فناوری و غیره اهمیت دارد. واز دیدگاه اجتماعی نیز به انسان منزلت ،جایگاه و موقعیت اجتماعی و حس اعتماد به نفس می بخشد.(پاسبان ،154:1385)

منابع و ماخذ

1-اسمیلی ، کاوول(1384) ، راهنمای مادران شاغل؛مترجم :مقدم ، فریبا ، تهران.

2-امیرخانی ،علی ،(1392) نگهبان خانواده ، سال هفتم ، شماره بیست و هفتم.

3-احمدی شاپور آبادی ، محمدعلی ،(1386) ، اشتغال زنان روستایی ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، سال پنجم ،شماره 1

4-بهرامی بهنوش (1384)اشتغال زنان وعوامل اجتماعی موثر برآن ، مطالعه موردی فرهنگیان زن ناحیه 4شهرستان کرج.

به همراه پرسشنامه و مدل نظری

👇محصولات تصادفی👇

گزارش کارآموزی بدمينتون مجموعه ورزشي شهيد شيرودي پاورپوینت طرح هادی روستای سراب طرح توجیهی تأسیس شرکت تولید نرم افزارهای کاربردی بررسي رابطه رضايت شغلي و عملكرد شغلی تحقيق نقش زنان در دفاع