👈 فروشگاه فایل 👉

جزوه حقوق تجارت 1

ارتباط با ما

... دانلود ...

جزوه حقوق تجارت 1

مقدمه

قدمت تجارت و بازرگانی به قدمت تمدن بشری است. پس از تشکیل اجتماعات اولیه انسان پی برد به تنهایی قادر به تهیه کلیه نیازهای زندگی خود نیست. آنچه که می توانست این مشکل را حل نماید انجام مبادله بود. کسی که زراعت می نمود می توانست محصول خود را با کالای شخص دیگری مبادله نماید. به تدریج و در اثر رشد و توسعه تمدن بشری نیازهای انسان نیز گسترش یافت و این امر زمینه ساز ظهورچیزی بود که امروزه پول نامیده می شود.

بنابراین می توان گفت بازرگانی و تجارت امر جدیدی نیست ودرطول تاریخ تمدن بشرهمیشه جزولاینفک زندگی انسان بوده است.

بمنظور بررسی جامع حقوق بازرگانی ضرورت دارد ابتداء به تشریح برخی ازمفاهیم اساسی حقوق بپردازیم و سپس ابعاد مختلف حقوق بازرگانی را مورد بحث قرار دهیم.

مفهوم حقوق:

حقوق که جمع کلمه حق است اصطلاحاً دو معنی دارد :

الف ) معنی ذاتی (فردی ) حقوق :

کلیه اختیارات، سلطه ها، امتیازات و توانائیهای قانونی را می گویند که فرد در اجتماع و در برابر دیگران دارا است. در این مفهوم، حقوق را فردی یا ذاتی می نامند مانند حق تملک، حق دفاع، حق آزادی .

ب ) معنی عینی (خارجی ) حقوق :

حقوق عینی کلیه قوانین، قواعد واصول که روابط افراد را با همدیگر و با جوامع قانونی تنظیم و تنسیق می نماید. در این معنی حقوق را عینی یا خارجی می نامند مانند قانون مدنی، اصل آزادی، قاعده تصرف .

تعهد و تکلف : دربرابرهرحق به معنی ذاتی که مستلزم صیانت و رعایت از طرف افراد است و صاحب آنرا ذیحق می نامند عنصر دیگری وجود دارد بنام تعهد یا تکلیف که دارنده آن را متعهد یا مکلف می نماید.

👇محصولات تصادفی👇

دور نمایی از امنیت شهری ارسال المثل نقشه ی جهت شیب شهرستان چالدران شیپ فایل زمین لغزش های استان مازندران بررسی دستگاه تست کننده ریموت کنترل